تبیان، دستیار زندگی
پسرم! از دوستی با احمق بپرهیز. چرا كه می خواهد به تو نفعی رساند، اما دچار زیانت می كند و از دوستی با بخیل بپرهیز. زیرا آنچه را كه سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد و از دوستی با بدكار بپرهیز، كه با اندك بهایی تو را می فروشد و از دوستی با دروغگو بپرهی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از دوستی با دروغگو بپرهیز

کتاب نهج البلاغه

حضرت علی علیه السلام در حكمت 38 نهج البلاغه فرمودند: از دوستی با دروغگو بپرهیز كه همانند سراب است و دور را به تو نزدیك، و نزدیك را دور می نمایاند.

** حكمت (32) ارزش انجام دهنده كارهای خیر

نیكو كار، از كار نیك بهتر، و بدكار از كار بد، بدتر است.

** حكمت (33) اعتدال در بخشش و حسابرسی

بخشنده باش، اما زیاده روی نكن. در زندگی حسابگر باش، اما سخت گیر مباش.

** حكمت (34) راه بی نیازی

بهترین بی نیازی، ترك آرزوهاست.

** حكمت (35) ضرورت موقعیت شناسی

كسی در انجام كاری كه مردم خوش ندارند، شتاب كند، درباره او چیزی خواهند گفت كه از آن اطلاعی ندارند.

** حكمت (36) آرزوهای طولانی و بزهكاری

كسی كه آرزوهایش طولانی است، كردارش نیز ناپسند است.

** حكمت (37) ضرورت ترك آداب جاهلی

در راه صفین، دهقانان شهر انبار تا امام(علیه السلام) را دیدند، پیاده شده و پیشاپیش آن حضرت می دویدند. امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود چرا چنین می كنید؟ گفتند عادتی است كه پادشاهان خود را احترام می كردیم.

سپس آن حضرت فرمودند: به خدا سوگند كه امیران شما از این كار سودی نبردند و شما در دنیا با آن، خود را به زحمت می افكنید و در آخرت، دچار رنج و زحمت می گردید و چه زیانبار است رنجی كه عذاب در پی آن باشد و چه سودمند است آسایشی كه با آن، امان از آتش جهنم باشد.

**حكمت (38) ارزش ها و آداب معاشرت با مردم

آن حضرت به فرزندش امام حسن(علیه السلام) فرمود: پسرم! چهار چیز از من یاد گیر (در خوبی ها) و چهار چیز به خاطر بسپار (هشدارها)، كه تا به آنها عمل می كنی، زیان نبینی.

پسرم! از دوستی با احمق بپرهیز. چرا كه می خواهد به تو نفعی رساند، اما دچار زیانت می كند و از دوستی با بخیل بپرهیز. زیرا آنچه را كه سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد و از دوستی با بدكار بپرهیز، كه با اندك بهایی تو را می فروشد و از دوستی با دروغگو بپرهیز كه همانند سراب است و دور را به تو نزدیك، و نزدیك را دور می نمایاند

الف ـ خوبی ها

همانا ارزشمندترین بی نیازی عقل است و بزرگترین فقر، بی خردی است و ترسناك ترین تنهایی، خود پسندی است و گرامی ترین ارزش خانوادگی، اخلاق نیكوست.

ب ـ هشدارها

پسرم! از دوستی با احمق بپرهیز. چرا كه می خواهد به تو نفعی رساند، اما دچار زیانت می كند و از دوستی با بخیل بپرهیز. زیرا آنچه را كه سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد و از دوستی با بدكار بپرهیز، كه با اندك بهایی تو را می فروشد و از دوستی با دروغگو بپرهیز كه همانند سراب است و دور را به تو نزدیك، و نزدیك را دور می نمایاند.

** حكمت (39) جایگاه واجبات و مستحبات

عمل مستحب اگر به واجب زیان رساند، انسان را به خدا نزدیك نمی گرداند.

** حكمت (40) راه شناخت عاقل و احمق

زبان عاقل در پشت قلب اوست و قلب احمق در پشت زبانش قرار دارد.

سید رضی گردآورنده نهج البلاغه می نویسد: این سخن، ارزشمند و شگفتی آور است كه عاقل زبانش را بدون مشورت و فكر و سنجش رها نمی سازد اما احمق هر چه بر زبانش آید، بدون فكر و دقت می گوید. پس زبان عاقل از قلب او و قلب احمق از زبان او فرمان می گیرد.

بخش نهج البلاغه تبیان


منبع :

خبرگزاری فارسی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.