تبیان، دستیار زندگی
درعرصه فعالیت های اجتماعی، سیاسی، علمی و فعالیت های گوناگون، زن مسلمان مانند مرد مسلمان حق دارد آنچه را که اقتضای زمان است و آن وظیفه ای را که بردوش خود حس می کند انجام دهد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زنان پرده نشین، مبارزان انسان ساز


درعرصه فعالیت های اجتماعی، سیاسی، علمی و فعالیت های گوناگون، زن مسلمان مانند مرد مسلمان حق دارد آنچه را که اقتضای زمان است و آن وظیفه ای را که بردوش خود حس می کند انجام دهد.

زن

زنان نقش بسیار مهمی در جنبش ها و نهضت ها و انقلابها داشته اند. حساسیت نقش زنان برخاسته از عمق تاثیرگذاری زنان در تمامی عرصه های زندگی است.

برای نمونه می توان از نقش تاثیرگذار حضرت زینب(س) در قیام پرحادثه عاشورا نام برد که یکی از نمونه های درخشانی است که اهمیت جایگاه زنان را در تاریخ اسلام به تصویر می کشد. 

نقش زن آنقدر می تواند موثر باشد که حتی اگر تهذیب شده نباشد و در جایگاه فساد نیز قرار بگیرد، باز هم می تواند نقش اساسی ایفا کند همانند مهدعلیا که با تشویق ناصرالدین شاه به قتل امیرکبیر باعث انحراف تاریخ ایران شد.

در نهضت مشروطیت كه آغازی بر پایان شیوه های حكومت خودكامه در ایران بود می توان اثرات ارزشمند فعالیتهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی اقدامات زنان را بوضوح مشاهده كرد. در انقلاب مشروطیت زنان ایرانی به پیكاری خردمندانه و دامنه دار دست زدند و مطالبات خود را در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیش نهاده و بر تحقق آن تاكید ورزیدند. هر چند انقلاب مشروطیت در ایجاد و استقرار یك نظام سیاسی مردم سالار ناكام ماند اما در این دوران بود كه زنان برای نخستین بار فعالیت خود را آغاز كردند و در آن حضور موثر داشتند.

در جریان مهاجرت صغری زنان با شركت در تظاهرات خیابانی، خواهان بازگشت علما شدند و اقداماتی را در راستای استقرار مشروطه و دموكراسی در ایران انجام دادند.

می توان از دیگر اقدامات زنان مشروطیت به حمایت از جنبش كالاهای بومی و عدم خرید منسوجات وارد شده اروپایی اشاره كرد. در آن زمان اعتقاد در كشور وجود داشت كه تحریم كالاهای اروپایی، جامعه را از وابستگی به مولدان و سودگران اروپایی رها خواهد ساخت بنابراین دانش آموزان مدارس با افتخار به پوشیدن لباسهای بومی و تولیدات داخلی همت گماردند و زنان در تبریز طی اجتماعی ، ضمن تحریم كالای بیگانه از مردم خواستند كه برای مدتی لباسهای كهنه خود را بپوشند و امیدوارند به تولید منسوجات داخلی چشم بدوزند. همچنین به نقش پررنگ زنان در تحریم تنباكو نیز می توان اشاره كرد كه در رسیدن به اهداف این جنبش بسیار موثر واقع گردید.

انقلاب اسلامی ایران نیز یکی از مهمترین حرکت های اجتماعی است که از این قاعده مستثنی نبوده و نقش زنان چه پیش از انقلاب و چه پس از آن حائز اهمیت است

میلیون ها زن ایرانی در انقلاب سال 1357 با قدرت هر چه تمام تر پا در صحنه نهادند. زنان ایرانی در تمامی مراحل پیروزی انقلاب اسلامی به روشنی بیان کردند که زن مسلمان ایرانی در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی و... حضور دارد و اعتقادات دینی او مانع از شرکت در فعالیت های اجتماعی نخواهد شد و ثابت کرد که در عین حفظ دیانت و پاکدامنی می تواند تاریخ ساز باشد.

نقش بسیار مهم و تاثیرگذار زنان ایرانی در پیروزی انقلاب اسلامی غیرقابل انکار و ستودنی است. این نقش را نه تنها در مورد مبارزه ی آنان، بلکه در تربیت و تشویق نیروهای مبارز و انقلابی نیز می توان جست.

به طوری که امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمودند: " امروز زن های شیر دل ، طفل خود را آغوش کشیده و به میدان مسلسل و تانک دژخیمان رژیم می روند، در کدام تاریخ چنین مردانگی و فداکاری از زنان ثبت شده است."

زن

حال با گذشت سالها از انقلاب اسلامی می بینیم این انقلاب از یک سو تعریف انسانی از زن ارائه می دهد و از سوی دیگر الگوهای موفق انقلاب اسلامی و شخصیت زن ایرانی را احیا و استعدادهای باطنی و قابلیت ویژه او را به عینیت رسانده است. علاوه بر اینكه انقلاب الگویی برای انقلابات منطقه خاورمیانه شده است زنان كشورهای عربی نیز با الگو پذیری از زنان مسلمان ایران در این انقلابات فعالیت های چشم گیری انجام می دهند.

از منظر اسلام، زنان می توانند علاوه بر ایفای نقش پرارزش همسری و مادری در خانواده، درتمامی امور جامعه خویش نیز نقش آفرین باشند. در این دیدگاه، یکی از تکالیف زنان، همچون مردان، اصلاح جامعه است.

یکی از افتخارات بانوان مسلمان این است که اولین شهیدی که درراه اسلام جان خویش در زیر شکنجه مشرکان نثارکرد، " سمیه " مادر عمار از زنان مجاهد بود.

اینک زنان مسلمان درمنطقه بویژه مصر، لیبی، بحرین، تونس و یمن، همچون سمیه درمقابل دشمن سینه سپر کرده اند. این حضور و شجاعت، یادآور نقش برجسته و تاریخ ساز بانوان مسلمان ایرانی در جریان انقلاب اسلامی ایران در 32 سال پیش است. زنان مصری با حضور پررنگ خود درمیان تظاهرکنندگان و درجای جای مصر ثابت کردند آنچه غربیان در مورد انزوای زنان مسلمان می گویند دروغی بیش نیست.

بخش خانواده ایرانی تبیان


منبع : نور نیوز

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.