تبیان، دستیار زندگی
هر چه وزن جسم بیش تر باشد ، نیروی تكیه گاه نیز بیش تر خواهد بود. نیروی تكیه گاه برابر نیروی وزن جسم و در جهت مخالف آن است.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیرو

(قسمت دوم)

نیروی اصطکاک

نیروی تكیه گاه
هر جسمی یا روی یك جسم دیگر قرار دارد و یا از جایی آویزان است. به این جسم و یا نقطه آویز، تكیه گاه می گوییم.

چرا خط كش خمیده شده است؟

نیروی وزن جسم ها به میله نیرو وارد می كند و باعث خمیده شدن خط كش می شود.

چرا جسم ها نمی افتد؟

میله نیرویی در جهت مخالف نیروی وزن به جسم ها وارد می كند و مانع از افتادن جسم ها می شود.

هر چه نیروی وزن جسم ها بیش تر باشد، نیرویی كه از طرف میله نیز وارد می شود، بیش تر است.

هر چه تعداد بچه هایی كه سوار قایق می شوند، بیشتر باشد، فرو رفتن سطح آب نیز بیش تر خواهد بود در نتیجه نیرویی كه رو به بالا به قایق وارد می شود نیز بیش تر خواهد بود.

به نیرویی كه تكیه گاه بر جسمی كه روی آن قرار دارد وارد می كند، نیروی تكیه گاه (N) می گوییم.

نكته: هر چه وزن جسم بیش تر باشد ، نیروی تكیه گاه نیز بیش تر خواهد بود. نیروی تكیه گاه برابر نیروی وزن جسم و در جهت مخالف آن است.

نیروی اصطکاک

نیروی اصطكاك:

١) شخص نیروی كمی بر جسم وارد می كند. جسم هیچ حركتی نمی كند.

2) نیروی نسبتا بزرگی بر جسم وارد می كند. جسم به آرامی شروع به حركت می كند.

٣) شخصی در زمینی هموار جسم را هل می دهد. به محض اینكه دست از هل دادن بر میدارد. بعد از مدتی جسم می ایستد.

٤) اتومبیلی در مسیر افقی در حال حركت است به محض آنكه ترمز گرفته می شود بعد از مدت كوتاهی می ایستد.

در تمام این موارد، نیرویی در خلاف جهت حركت، به جسم وارد می شود. این نیرو، اصطكاك نام دارد.


پایگاه المپیاد علوم

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: نوربخش