تبیان، دستیار زندگی
کشور ما سرزمین میوه ها و سبزی ها و گل ها و گیاهان فراوان است اگر مردم از خواص آنها آگاه باشند و از رژیم درستی پیروی نمایند سودهای سرشاری خواهند برد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طبیب خانواده

طبیب خانواده

کشور ما سرزمین میوه ها و سبزی ها و گل ها و گیاهان فراوان است اگر مردم از خواص آنها آگاه باشند و از رژیم درستی پیروی نمایند سودهای سرشاری خواهند برد.

درست است که علمای قدیم در ایران معالجات خود را برپایه ی استفاده از سبزی ها و میوه ها و گل ها و گیاهان قرار داده اند و هنوز هم در بعضی از خانواده ها معالجات اولیه به همان ترتیب قدیم است ولی آگاهی از خواص آنها تاکنون برای عموم مقدور نبوده و آنچه باید آموخت راه صحیح استفاده از این گنجینه ی گرانبها است.

طبق گفته آقای دکتر جزایری استاد دانشگاه" تأثیر جنگ دوم جهانی منحصر به تغییر نقشه هایی جغرافیایی نبوده بلکه این جنگ مبدأ تحولات عظیمی در علوم در علوم و فنون گردیده است."علم پزشکی و دارو سازی نیز از این تحولات بی بهره نمانده زیرا در خلال این جنگ پنی سیلین و به دنبال آن سایر داروهای ضد حیات میکروب یکی پس از دیگری ساخته شده و افکاری که از عصر پاستور متوجه واکسن و سرم شده بود به سوی قارچ ها و سبزی ها و گل ها و گیاهان شفا بخش برگشت و توجه دارو سازان به فواید بعضی از میکروب ها و مواد غذایی جلب گردید.

کشور ما سرزمین میوه ها و سبزی ها و گل ها و گیاهان فراوان است اگر مردم از خواص آنها آگاه باشند و از رژیم درستی پیروی نمایند سودهای سرشاری خواهند برد.

با این که بشر از بدو خلقت با مواد خوراکی سرو کار داشته و از آنها استفاده کرده است معذالک، چنان که باید و شاید پی به اهمیت آنها نبرده و آن گونه که باید از خوراکی ها بهره مند نشده است. نویسنده کتاب حاضر "اسمعیل اژدری"بیان می کند که در کتاب "طبیب خانواده :دانستنی های طب قدیم و جدید برای همه" با اسرار نهفته در خوراکیها آشنا می شوید و رمز طول عمر یعنی آب حیات را به شما نشان می دهیم و ثابت می کنیم که کلیه امراض مستقیم و غیر مستقیم با سوء تغذیه ارتباط داشته و درمان کلیه بیماری ها در مواد غذایی جمع شده است و این کتاب به ما می آموزد که چگونه خود را با آنها معالجه کنیم: غذاهای شما، دواهای شما هستند و شما دوایی جز غذا ندارید. آنچه مهم است درک اهمیت مواد خوراکی ها و طریقه ی استفاده از آنهاست.

کتاب حاضر شامل 31 فصل است و نگارنده برای تهیه ی این مجموعه نوزده کتاب مختلف را که برخی از آنها از چندین کتاب دیگر گردآوری شده است، شب و روز مطالعه کرده است و احتیاجی نبود که اغلب کتب ترجمه شده را مجدداً به چاپ برساند علت ایجاد علاقه به این نوشته ها این بود که برای هر یک از بیماری ها فهرست جداگانه ای تنظیم و با ذکر شماره ی صفحه و نام کتب و سبکی که مورد استفاده ی عموم طبقات مردم باشد تدوین گردد.

مشخصات کتاب

طبیب خانواده:دانستنی های طب قدیم و جدید برای همه

نویسنده:اسمعیل اژدری

ناشر:اقبال

تنظیم:مرکز مشاوره