تبیان، دستیار زندگی
در همه این موارد نیروی دست یا نیروی پای شخص باعث حركت ، جابه جایی، تغییر شكل یا تغییر جهت جسم می شود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیرو

(قسمت اول)

نیرو(قسمت اول)

در همه این موارد نیروی دست یا نیروی پای شخص باعث حركت، جابه جایی، تغییر شكل یا تغییر جهت جسم می شود.

تعاریف:

 نیرو كشش و رانش است.

نیرو

نیرو عاملی است كه باعث حركت اجسام ساكن می شود.
نیرو

نیرو عاملی است كه باعث توقف اجسام متحرك می شود.

نیرو

نیرو عاملی است كه باعث تغییر جهت اجسام می شود.

نیرو

نیرو عاملی است كه باعث تغییر شكل اجسام می شود.

نیرو

اقسام نیرو:

نیروی گرانش

نیرو

  نیروی اصطكاك

نیرو

نیروی تكیه گاه

نیرو

 نیروی الكتریكی

نیرو

   نیروی مغناطیسی

نیرو

نیروی گرانش:

این مرد احتمالاً دانشمند معروف نیوتن است.

آورده اند كه او روزی در زیر درخت سیبی مشغول مطالعه بود. ناگهان سیبی از درخت جدا شد و به سر مبارك نیوتن اصابت كرد. او كه رشته افكارش از هم گسیخته شده بود سوالات زیادی در ذهنش ایجاد شد.

چرا این سیب به سمت پایین سقوط كرد؟ چرا به طرف بالا نرفت؟ چه عاملی باعث شد كه سیب به سمت زمین كشیده شود؟ و هزاران سوال دیگر.

نیرو

و نیوتن برای یافتن پاسخ سوال هایش مشغول مطالعه شد. نتیجه تحقیقات و مطالعات او به كشف قانون مهمی به نام قانون جاذبه عمومی یا قانون گرانش ختم شد.
این قانون را در قسمت های پایانی این فصل به طور كامل توضیح می دهیم.
مداد خود را از روی میز رها كنید، چه اتفاقی می افتد؟ مداد به سمت پایین حركت می كند و به زمین می افتد. آیا مداد خود به خود می تواند رو به بالا حركت كند؟ خیر . برای بلند كردن آن باید نیرویی رو به بالا وارد كنیم.

هر جسمی كه رها شود، به سمت پایین حركت می كند. این موضوع، به خاطر وجود نیروی جاذبه زمین است.

به نیروی جاذبه زمین، نیروی گرانش نیز گفته می شود.

نیرو

نیروی جاذبه زمین بر همه چیزهایی كه در اطراف آن هستند وارد می شود و آن ها را به سمت زمین می كشد . به همین علت است كه اجسام روی سطح زمین وزن دارند.

وزن (W) = نیروی گرانشی است كه از طرف زمین بر آن جسم وارد می شود.

نكته: هرچه از سطح زمین دور می شویم ، نیروی كشش زمین بر روی اجسام كم تر می شود.

نیرو

و در فضاهای دور دست اجسام تقریبا در حالت بی وزنی قرار می گیرند.


پایگاه المپیاد علوم

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: نوربخش