تبیان، دستیار زندگی
کتاب «زن و بازیابی هویت حقیقی» گزیده بیانات رهبر انقلاب اسلامی در حوزه مسائل زن و خانواده منتشر شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زن و بازیابی هویت حقیقی


کتاب «زن و بازیابی هویت حقیقی» گزیده بیانات رهبر انقلاب اسلامی در حوزه مسائل زن و خانواده منتشر شده است.


زن و بازیابی هویت حقیقی

تجربیات بشری به خصوص تجربه زنان در جاهلیت قدیم و جاهلیت جدید پر از تناقضات و تعارضات رفتاری است و به دلیل چند وجهی بودن و تعدد آثار و پیامدهای آن، زنان در مقام تشخیص درستی و داوری متعارضات، دچار حیرت، سردرگمی و بلاتکلیفی شده‌اند.

جهان امروز برای همه امور زندگی، تعریف و تبیینی دارد، اما تعریف و تصویر صحیحی از هویت و چیستی و جایگاه انسانی به نام زن به عنوان سنگ بنای جامعه و حیات نداشته و بدون شناخت شخصیت، حقوق، وظایف و اختیارات وی، جهان را به چالش کشیده و «هل من مبارز» می‌گوید.

این کتاب به همت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب در 4 بخش اصلی و 22 فصل به بررسی مسائل مختلف حوزه زن و خانواده پرداخته و از بیانات 22 ساله معظم له استخراج شده است.

از موضوعات این کتاب می‌توان به «پیشینه تاریخی، نگاه غرب به زن، الگوی قرآنی ـ اسلامی زن، برابری و تفاوت میان زن و مرد، عوامل انحطاط زن، نقش زن در خانواده و اجتماع، مسائل مربوط به حجاب و ...» اشاره کرد.

این کتاب همزمان با برگزاری سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع «زن و خانواده»، رونمایی شد.

رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات خود در این نشست تاکید کردند: «در خانواده هى گفته میشود نقش زن. دلیلش هم واضح است؛ چون زن در خانواده عنصر محورى است. اما اینجور نیست که مرد در خانواده وظیفه و مسئولیت و نقشى نداشته باشد. مردهاى بى‌خیال، مردهاى بى‌عاطفه، مردهاى عیاش، مردهاى قدرنشناس زحمات زن خانه، اینها به محیط خانه لطمه میزنند. مرد باید قدردان باشد. جامعه باید قدردان باشد. حتماً بایستى بر روى کار زنهاى خانه‌دار ارزشگذارى ویژه بشود. بعضى میتوانستند بروند کار بگیرند، بعضى میتوانستند تحصیلات عالیه بکنند، بعضى تحصیلات عالیه هم داشتند - من دیدم زنانى را از این قبیل - گفتند ما میخواهیم این بچه را بزرگ کنیم، خوب تربیت کنیم، نرفتیم کار بگیریم. زن نرفته کار بگیرد، آن کار هم زمین نمانده؛ آن ده نفر دیگر رفتند آن کار را گرفتند. باید از اینجور زنى قدردانى شود. در بیاناتى که حضرات فرمودند، این بود که مثلاً بیمه‌هائى براى اینها در نظر گرفته شود. بله، تأمین اقتصادى‌شان، بیمه‌شان، بقیه‌ى چیزهائى که لازم است، باید در نظر گرفته شود.»

در خانواده هى گفته میشود نقش زن. دلیلش هم واضح است؛ چون زن در خانواده عنصر محورى است. اما اینجور نیست که مرد در خانواده وظیفه و مسئولیت و نقشى نداشته باشد. مردهاى بى‌خیال، مردهاى بى‌عاطفه، مردهاى عیاش، مردهاى قدرنشناس زحمات زن خانه، اینها به محیط خانه لطمه میزنند. مرد باید قدردان باشد.

این کتاب در بخش نخستین خود با عنوان کلیات مباحث زن و خانواده در چهار فصل به ارائه محتوا به مخاطب خود پرداخته است. در فصل نخست مساله ضرورت پرداختن به موضوع زن مورد توجه قرار گرفته است که شامل 6 گفتار بوده و در ادامه فصل دوم نیز با عنوان پیشینه تاریخی در چهار بخش به بررسی تاریخی جایگاه زنان در جامعه پرداخته است. سومین فصل از این کتاب نیز به موضوع زن در اسلام و تمدن اسلامی توجه کرد است که در چهار بخش جداگانه مورد توجه قرار گرفته است.

این بخش از کتاب در فصل چهارم از خود نیز به موضوع زن در غرب و تمدن مادی در چهار فصل به موضوع بررسی جایگاه و منزلت زن در غرب و تمدن مادی و نیز بررسی مشکلات زن در تمدن مادی پرداخته است.

این کتاب در بخش دوم به موضوع سیمای زن در بعد فردی پرداخته که در نخستین فصل از آن به بررسی الگوهای قرآنی اسلامی در این زمینه پرداخته و در فصل دوم نیز به معرفی و بررسی ویژگی‌های الگو در جامعه اسلامی پرداخته شده است که در ادامه به بررسی موضوع الگوهای منحط نیز در قالب فصلی جداگانه منتهی می‌شود.

وظایف زن در بعد فردی، برابری و تفاوت میان زن و مرد و عوامل انحطاط در زنان از دیگر موضوعاتی است که در فصول این بخش از کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

سیمای زن در بعد خانوادگی موضوع بخش سوم از این کتاب است که با بررسی موضوع خانواده در اسلام و فرهنگ اسلامی و نیز فرهنگ غربی به آن وارد شده و در ادامه به موضوع تشکیل و تقویت خانواده و نیز تزلزل آن، روش‌ها و شیوه‌های زندگی و خانواده و نیز وظایف نهادهای اجتماعی در این رابطه، رسالت و حقوق و وظایف زن در خانواده پرداخته است.

سیمای زن در بعد اجتماعی، عنوان چهارمین عنوان و آخرین بخش از این کتاب است که با بررسی جایگاه زن در جامعه آغاز و در ادامه با موضوع حضور اجتماعی زنان ادامه پیدا می‌کند.

تعامل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با زنان، وظایف نهادها نسبت به زنان و نیزموضوع حجاب و فلسفه آن از دیگر موضوعاتی است که در فصل پایانی این کتاب مورد توجه قرار گرفته است

«زن و بازیابی هویت حقیقی» را انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در شمارگان 5 هزار نسخه و با قیمت 5000 تومان منتشر کرده است.

فرآوری: رویا فهیم

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان


منابع: خبرآنلاین، خبرگزاری مهر