تبیان، دستیار زندگی
مشاهده ی مستقیم ماهی ها ندرتا امکان پذیر است، در واقع دانستنی های مربوط به عادات آنها را بیشتر به وسیله ی صید آنها با ریسمان و قلاب و تور و ... به دست آورده ایم... بعضی از ماهی ها در تمام ساعات فعالیت دارند و بسیاری به هنگام شب، آرام و بی حرکت می باشند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عادات ماهی ها

عادات ماهی ها

مشاهده ی مستقیم ماهی ها ندرتا امکان پذیر است، در واقع دانستنی های مربوط به عادات آنها را بیشتر به وسیله ی صید آنها با ریسمان و قلاب و تور و ... به دست آورده ایم.

عادات ماهی ها

بعضی از ماهی ها در تمام ساعات فعالیت دارند و بسیاری به هنگام شب، آرام و بی حرکت می باشند.

عادات ماهی ها

ولی بعضی گونه ها شبانه Nocturnal هستند.

یک نوع ماهی مختص مناطق Tropical warasses زیر یک پوشش شنی به پهلو می خوابد.

ماهی های رود های آب شیرین برای سهولت تنفس و دریافت خوراک عمدتا بر خلاف جریان آب حرکت می کنند.

عادات ماهی ها

به نظر می رسد گونه های دریایی در تمام فصول، فعالیت دارند ولی بسیاری از ماهی های آب شیرین در دوره ی زمستان غیر فعال شده و در دریاچه ها و رود ها به قسمت های ژرف تر آب می روند.

برخی ماهی ها به حالت انفرادی به سر می برند در حالی که عده دیگر به طور گروهی Gregarias بوده و در  دسته هایی به اندازه های گوناگون زندگی می کنند.

مثلا دسته های بعضی از ماهی ها از چندین هزار تا میلیون ها عدد می باشد.این دسته ها غالبا دائمی هستند.

بسیاری از ماهی ها مانند پرندگان مهاحرت موسمی دارند:

عادات ماهی ها

بارکودا Barracuda یک نوع ماهی درند ه و نیزه ای شکل دریا های حاره (سمت راست)

خارماهی Swordifish در بهار به شمال و در پاییز به جنوب، مهاجرت می کند.

عادات ماهی ها

ماهی آزاد Salmon، (سمت چپ)

ماهی چشم سیاه Shad،

ماهی خاردار مخطط Striped Bass و بعضی قزل آلاها برای تخم ریزی آب شور به آب شیرین می روند.

به این گونه ها فراز رو Anadromous می گویند.

مار ماهی آب شیرین Eel که عکس این عمل را انجام می دهد. فرو رو Catadrmous نامیده می شود.

ماهی روغن که در فرانسه مور Mour نامیده می شود و شاه ماهی اقیانوس Herring برای تخم ریزی به سواحل یا جاهای کم عمق دریا می روند.

بدن ماده ها کمی پیش از تخم گذاری غالبا از تخم های رسیده بر جسته است و تغییراتی نیز از لحاظ طبیعی یا سایر ویژگی ها از قبیل خمیدگی آرواره ها در جنس نر ممکن است به وجود آید.

بعضی گونه های مناطق حاره، زمان مشخصی برای تولید مثل ندارند و ممکن است تقریبا در هر زمانی تولید مثل کنند.

ولی در نواحی معتدل بیشتر ماهی ها در بهار یا اوایل تابستان تکثیر می یابند. بسیاری از قزل آلا ها در پاییز یا زمستان و قزل آلای نهر از ١٠ مهر تا ١٠ آذر تخم ریزی می کنند.

عادات ماهی ها

اکثر ماهی ها سالیانه فقط یک بار تخم گذاری می کنند، ولی ماهی کوچکی که پشه گیر یا تا مینو Topminnows نامیده می شود و در سطح آب تغذیه می کند، مدت یک فصل می تواند ٦ بار تولید مثل کند.

ماهی های خاردار بچه گذار Viviparous perches در هر نوبت تنها تعدادی بچه می زایند. در حالی که بیشتر ماهی های تخم گذار، تخم های بسیاری تولید می کنند.

قزل آلای نهر با حدود ٥٦٠٠، عادات ماهی ها

ماهی آزاد آتلانتیک تا ١٧٠٠٠،عادات ماهی ها

ماهی روغن بیش از ٦٠٠٠٠٠٠، و عادات ماهی ها

خورشید ماهی اقیانوس sun fish تا ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ عادات ماهی هاتخم می گذارند.

بسیاری از ماهی ها به هنگام تخم ریزی ممکن است مسکن خود را تغییر دهند. بعضی نمونه های دریایی به آب های سطحی روی می آورند و قزل آلا و ماهی آزاد غالبا به رود های فرعی کوچک می روند.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی