تبیان، دستیار زندگی
. اگر چشمت یك نگاه بد بكند توى سرت مى‏خورد، خیال نكن! الآن نمى‏فهمى. این‏ها این آثار را دارد. گمان نكن زرنگى كرده‏اى و به محرمات الهى نگاه مى‏كنى و فردا خبرى نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گمان نکن زرنگی کرده ای

آیت الله بهاءالدینی
وقتى عمل، صالح است كه حقوق و حدود خدا محفوظ بماند. اگر چشمت یك نگاه بد بكند توى سرت مى‏خورد، خیال نكن! الآن نمى‏فهمى. این‏ها این آثار را دارد. گمان نكن زرنگى كرده‏اى و به محرمات الهى نگاه مى‏كنى و فردا خبرى نیست.

گفتاری از آیه الله بهاء الدینی

صیانت از سرمایه‏ها

قرآن مى‏گوید: همه شما سرمایه‏تان را از دست داده‏اید، ورشكسته هستید، نیرو و چشم و دست از دست رفته است. اگر ایمان و عمل صالح دارى، به درد مى‏خورد. آن‏ها كه ایمان به خدا پیدا كردند و عمل صالح انجام دادند، اگر چشم را از دست دادند، در برابر آن ایمان قلبى دارند؛ ولى گمان نكنید كه همه اعمال ما صالح است، هزار عیب دارد.

معلوم نیست كه همه اعمال صالح باشد. تمام شرق و غرب مشغول فعالیت هستند، ولى این فعالیت كتك هم مى‏خواهد، این كشور را آتش بزن، آن یكى را آتش بزن.

همه مشغولند ولى عمل، صالح نیست. آدم ریاكار مى‏خواهد در اعمالش ریاكارى كند. این كه عمل صالح نیست. این عمل از تو یك شیطان تربیت مى‏كند.

با این اعمال و ریاكارى‏ها از آدمیت فاصله پیدا مى‏كنى. الا الذین ءامنوا و عملوا الصالحات.

انبیا و اولیا، توفیقات داشتند. آن‏ها مثل ما نبودند كه با چهار تا سلام حواسمان پرت شود، با چهار تا دست‏بوسى خیال كنیم خبرى هست. اگر همه جهان هم دست تو را ببوسند، همان موجودى كه بوده‏اى، هستى.

اگر دروغگو بودى، همان دروغگویى. وقتى عوض مى‏شوى كه دروغ‏ها كنار گذاشته شود، خیانت‏ها نباشد، بازى‏گرى‏ها همه تعطیل شود.

تو یك آدم بازى‏گرى بوده‏اى و حالا اگر همه دنیا دست تو را ببوسند، مى‏خواهى بگویى من بازیگر نیستم؟ وقتى بازیگر نیستى، كه خودت را بسازى. باید دست از هوى و هوس بردارى، بنده شیطان نباشى.

تو مقاومت از شیطان خیلى بالاتر است. چرا این قدر بیچاره هستى؟ اگر خودسازى كردى، دروغ نمى‏گویى، معصیت خدا ندارى، تجاوز به حقوق دیگران نمى‏كنى.

مراعات حقوق

این همه اختلافات حقوقى براى چیست؟ براى این است كه سرقت شده است، حق تضییع شده است. منتها نتوانسته است یك كشورى را بخورد، یك مغازه یا خانه یا مزرعه را خورده است.

این معنایش این نیست كه بهتر از آمریكا هستى. تو بیش از این هنر نداشتى! هنر تو این بود كه خانه مردم را به او ندهى. بیش از این زورت نرسیده است.

نه این كه آدم خوبى هستى. آدم بدى هستى. منتها قدرت تو در همین حدود بوده است كه خانه‏اى غصب كنى، باغى را غصب كنى، مزد یك كارگرى را بخورى.

زورت به كارگر مى‏رسد. كارگر را تا مزدش را به او ندهى خستگى او در نمى‏رود. ولى یك جور بازى سر او درمى‏آورى. امروز او را رد مى‏كنى، فردا هم رد مى‏كنى.

این، عمل صالح نیست. وقتى عمل، صالح است كه حقوق و حدود خدا محفوظ بماند. اگر چشمت یك نگاه بد بكند توى سرت مى‏خورد، خیال نكن! الآن نمى‏فهمى. این‏ها این آثار را دارد. گمان نكن زرنگى كرده‏اى و به محرمات الهى نگاه مى‏كنى و فردا خبرى نیست. این كار از تو یك شیطانى تربیت مى‏كند كه فردا سوسمار هم مى‏خورى.

خداى تعالى همه را آگاه كند و همه را موفق كند، كه خود را بسازد، نگاهش به مردم نباشد كه مردم ما را سلمان مى‏دانند. اگر باطن تو یك گرگ باشد و تمام شرق و غرب هم به تو نظر سلمان كنند، تو گرگ هستى. مگر وقتى كه خودت را به طورى بسازى كه گرگ نباشى، شیطنت نكنى، قلدرى نكنى و این، توفیقات الهى مى‏خواهد.


منابع:

کتاب سلوک معنوی

تهیه و تنظیم: محمد حسین امین گروه حوزه علمیه تبیان