تبیان، دستیار زندگی
شعری به سپیدی عاشورا
شعری به سپیدی عاشورا
شعری به سپیدی عاشورا
شعر عاشورایی فقط مایه گریستن نیست، بلکه ما را به درست نگریستن هم دعوت می‌کند. شعر سپید عاشورایی در کنار غزل و مثنوی با زبانی نو و بدیع بخشی از این دعوت به تفکر و تعمق درباره حماسه عاشوراست.