تبیان، دستیار زندگی
آموزش گام به گام تنیس (21)
آموزش گام به گام تنیس (21)
آموزش گام به گام تنیس (21)
برای تمرین عقب نشینی لوب در نزدیکی تور قرار گیرید و حریفتان در بیس لاین بایستد و10 توپ را به صورت ...
آموزش گام به گام تنیس (20)
آموزش گام به گام تنیس (20)
آموزش گام به گام تنیس (20)
لوب تهاجمی برای گرفتن یک امتیاز با استفاده از یک شوت که حریفتان انتظارش را نداشته است، طراحی شده است...
آموزش گام به گام تنیس (19)
آموزش گام به گام تنیس (19)
آموزش گام به گام تنیس (19)
جزء سخت درباره یک ضربه لوب، آماده شدن برای زدن یک لوب تدافعی است. حقیقت این است که اگر شما در ...
آموزش گام به گام تنیس (18)
آموزش گام به گام تنیس (18)
آموزش گام به گام تنیس (18)
کی آخرین بار ضربه لوب تان را تمرین کرده اید؟ کامیل سولیئر، فوق لیسانس و مدرس حرفه ای در دانشگاه ...
آموزش گام به گام تنیس (17)
آموزش گام به گام تنیس (17)
آموزش گام به گام تنیس (17)
اگر شما بتوانید به طور پیوسته ضربه فورهند و بک هند بزنید، آماده برای لوب زدن هستید. لوب یک ضربه ...
آموزش گام به گام تنیس (16)
آموزش گام به گام تنیس (16)
آموزش گام به گام تنیس (16)
بین موقعیت بیس‌لاین و خط سرویس قرار بگیرید. توپ در بازی با 10 ضربه متوالی ...
آموزش گام به گام تنیس (15)
آموزش گام به گام تنیس (15)
آموزش گام به گام تنیس (15)
یکی از راههای بهره‌مندی از احساس اولیه یک ضربه هاف والی تمرین ضربات سریع است...
آموزش گام به گام تنیس(14)
آموزش گام به گام تنیس(14)
آموزش گام به گام تنیس(14)
اصطلاح هاف‌والی توصیف خیلی درستی از این ضربه، فراهم نمی‌کند. هاف‌والی یک والی کامل نیست اما نسبتاً ...
آموزش گام به گام تنيس  (13)
آموزش گام به گام تنيس (13)
آموزش گام به گام تنيس (13)
تمرینات سرویس و ضربات زمینی (ست نواد): اکنون که شما می‌توانید هر 2 ضربه سرویس و ضربات زمینی را به‌خوبی ...
آموزش گام به گام تنیس (12)
آموزش گام به گام تنیس (12)
آموزش گام به گام تنیس (12)
چیزهایی وجود دارند که برای انجام دادنشان به علاقه بیشتری نیاز است. اگر چه شما ساختار بازیتان را به طور ....
آموزش گام به گام تنيس  (11)
آموزش گام به گام تنيس (11)
آموزش گام به گام تنيس (11)
سرویس چرخش کامل:بازیکنان سطح متوسط وپیشرفته تنیس می توانند از سرویس.......
آموزش گام به گام تنیس  (10)
آموزش گام به گام تنیس (10)
آموزش گام به گام تنیس (10)
ضربه سرویس از روی خط سرویس: 10 توپ را با استفاده از حرکت کامل سرویس به زمین اصلی سرویس بزنید ولی......
آموزش گام به گام تنیس(9)
آموزش گام به گام تنیس(9)
آموزش گام به گام تنیس(9)
تمام ضربات تنیس به استثنای یکی از ضربات شامل این است که حریف چگونه، کی و کجا به توپ ضربه می‌زند؟ در هر صورت ضربه سرویس ...............
آموزش گام به گام تنیس (8)
آموزش گام به گام تنیس (8)
آموزش گام به گام تنیس (8)
- پرتاب به سمت بک‌هند: این تمرین برای درک بک‌سوئینگ در هر 2 ضربه، بک‌هند تک دستی و دو دستی است. پشت‌ خط سرویس در....
آموزش گام به گام تنيس (7)
آموزش گام به گام تنيس (7)
آموزش گام به گام تنيس (7)
چگونگی اجرای ضربه بک‌هند به شکلی قدرتمند: هیچکس این را قبول ندارد که بک‌هند نوعی دعوت به مبارزه است ، به‌همین دلیل .............
آموزش گام به گام تنیس (6)
آموزش گام به گام تنیس (6)
آموزش گام به گام تنیس (6)
بازیکنان مبتدی می‌توانند یک بک سوئینگ را با بردن راکت به سمت عقب درست قبل از حرکت راکت به سمت جلو
آموزش گام به گام تنیس (5)
آموزش گام به گام تنیس (5)
آموزش گام به گام تنیس (5)
وضعیت‌ قرار‌گیری پاها به 4 شکل ممکن است: موازی، بسته، نیمه باز و باز. شما ممکن است دیر یا زود از ..........
آموزش گام به گام تنیس (4)
آموزش گام به گام تنیس (4)
آموزش گام به گام تنیس (4)
یک شیوه ثابت و دائمی برای تمام نحوه گرفتن فورهند: با دست غیر راکت گلوگاه راکت را بگیرید (دست غیرمسلط). از این دست برای نگه داشتن راکت استفاده می‌کنید و.........
آموزش گام به گام تنيس (3)
آموزش گام به گام تنيس (3)
آموزش گام به گام تنيس (3)
قوانین بازی انفرادی :تمام بازیکنان قبل از مسابقه‌ به تمرین ضربات می‌پردازند و در این میان زمان گرم کردن تنها 50 دقیقه است. بازیکنی که ...........
آموزش گام به گام تنیس (2)
آموزش گام به گام تنیس (2)
آموزش گام به گام تنیس (2)
بدون توجه به سطح مهارتی افراد، تمام بازیکنان تنیس نیازمند ابزار ..........