تبیان، دستیار زندگی
خاصیت مغناطیسی در داخل اتم بر اثر دو نوع حركت الكترون به‌وجود می‌آید. اوّلاً، هر الكترونی كه حول هسته می‌چرخد . ثانیاً، هر الكترون یك حركت پیچشی نیز دارد كه باعث تولید میدان مغناطیسی می‌گردد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تمرین مشاهده ای

تمرین مشاهده ای

در گذشته داشتیم...

به نظر شما بر اثر حركت بار الكتریكی میدان مغناطیسی به وجود می‌آید؟ به فیلم زیر توجه كنید.

تمرین مشاهده ای

برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

به نظر شما آیا بر اثر حركت بار الكتریكی به صورت دایروی میدان مغناطیسی به وجود می‌آید؟ شكل میدان شبیه چیست؟

تمرین مشاهده ای

تمرین مشاهده ای
به فیلم های زیر توجه كنید.

برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

تمرین مشاهده ای


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش