تبیان، دستیار زندگی
نگارگری ایرانی، هنر تجسم عوالم خیال است و معنی، به همین دلیل صور در نگارگری ایرانی نوعی دیگرند؛ تجسم نگارگر ایرانی فارق از تجسم انسانی به دنبال تصوری اکمل است به همین دلیل در نگارگری ایرانی عمق نمایی ( پرسپکتیو) راهی ندارد؛ هیچ گاه سایه ای بر زمین گستره ن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگارگری ایران اسلامی

مکتب بغداد

مکتب سلجوقی

مکتب تبریز اول

مکتب شیراز اول

مکتب جلایری

مکتب شیراز دوم

مکتب هرات

مکتب تبریز دوم

مکتب مشهد

مکتب قزوین

مکتب اصفهان

طراح و گرافیست : فرحناز قمصری

تهیه و تنظیم : سمیه رمضان ماهی ( بخش هنری تبیان )