• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/02/17
  • تاريخ :

 17 اردیبهشت ماه ، سالروز در گذشت محمد رضا رحمانی مشهور به "مهرداد اوستا"

 17اردیبهشت ماه سال1370هجری شمسی : محمد رضا رحمانی مشهور به مهرداد اوستا ،  شاعرپژوهشگرایرانی درگذشت. این هنرمند گرانقدرابتدا با سمت مشاورادبی و برنامه ریز در وزارت فرهنگ مشغول به كارشد و بعدها دردانشكده معماری دانشگاه شهید بهشتی و دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس كرد. استاد اوستا سالهای متمادی را صرف تحقیق دراشعارشاعران ایران زمین چون حافظ ،سنایی، مولوی و خاقانی كرد. استاد اوستا همچنین اشعاری زیبا دررثای حضرت امام خمینی(ره) سروده است. "  تصحیح دیوان سلمان ساوجی، پژوهشی دردستورزبان فارسی، امام حماسه ای دیگر ، زكاروان رفته " ازآثاراستاد اوستا بشمارمی روند.

0شرح زندگی و آثار وی

UserName