تبیان، دستیار زندگی
رله از دو مدار تشكیل شده است كه بر اساس آهن‌ربای الكتریكی به یكدیگر مرتبط شده‌اند. وقتی جریان به مدار آهن‌ربای الكتریكی داده می‌شود، سیم پیچ آهن‌ربا می‌شود. آهن‌ربا یك ماده مغناطیسی (فِرومغناطیس) را جذب نموده و باعث بسته شدن كلید مدار دیگر می‌شود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رله

رله

این وسیله از دو مدار تشكیل شده است كه بر اساس آهن‌ربای الكتریكی به یكدیگر مرتبط شده‌اند.

وقتی جریان به مدار آهن‌ربای الكتریكی داده می‌شود، سیم پیچ آهن‌ربا می‌شود. آهن‌ربا یك ماده مغناطیسی (فِرومغناطیس) را جذب نموده و باعث بسته شدن كلید مدار دیگر می‌شود.

بنابراین، بسته شدن یك كلید باعث برقراری مدار مستقل دیگر می‌گردد. معمولاً جریان مدار دوّم بسیار زیاد است. به‌طوری‌كه اگر با كلید مدار اول این جریان قطع و وصل شود آن كلید صدمه می‌بیند.

رله

رله

در مدل‌سازی زیر عملكرد رله شبیه سازی شده است. روی كلید روشن ( on) تقه بزنید و به اتفاقاتی كه روی می‌دهد توجّه كنید. (سعی كنید چند بار كلید را روشن و خاموش كنید)

در مدل‌سازی زیر عملكرد یك رله را مشاهده می‌كنید. با تقه زدن روی كلید سبز رنگ جریان الكتریكی در سیم پیچ برقرار می‌گردد. پیكان ها وجود جریان را نشان می‌دهند. به نظر شما نیروی مغناطیسی سیم پیچ باعث چه چیزی می‌شود؟

در فیلم های زیر دو كاربرد رله را می‌بینید.

برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش