تبیان، دستیار زندگی
كاربرد میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حامل جریان گسترده است. یكی از كاربردهای جالب پزشكی عبارت از تصویر برداری به‌كمك تشدید مغناطیسی است. به‌كمك این روش، می‌توان تصاویر با جزئیات بسیار زیاد از اعضا‌‌ء داخل بدن تهیه كرد بدون آنكه هیچ صدمه‌ای به آن بزند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصویر برداری به‌كمك تشدید مغناطیسی

تصویر برداری به‌كمك تشدید مغناطیسی

كاربرد میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حامل جریان گسترده است. یكی از كاربردهای جالب پزشكی عبارت از تصویر برداری به‌كمك تشدید مغناطیسی یا همان MRI است. به‌كمك این روش، می‌توان تصاویر با جزئیات بسیار زیاد از اعضا‌‌ء داخل بدن تهیه كرد بدون آنكه هیچ صدمه‌ای به آن ها وارد شود. در حالی كه عكس برداری‌های دیگر كه با اشعه X گرفته می‌شود عملاً با خطر همراه هستند.

تصویر زیر یك بیمار را نشان می‌دهد كه در حال وارد شدن به‌دستگاه MRI  است.

تصویر برداری به‌كمك تشدید مغناطیسی

ورودی دایروی كه بیمار از طریق آن داخل می‌شود یكی از طرفین سیملوله است كه عمدتاً توسط سیم ابر رسانا ساخته می‌شود.

سیم ابر رسانا دستیابی به جریان‌های زیاد برای تولید میدان مغناطیسی قوی را تسهیل می‌كند.

در حضور این میدان، هسته برخی اتم‌ها را می‌توان وادار نمود تا همانند فرستنده‌های كوچك، امواج رادیویی (شبیه ایستگاه های FM ) تولید كنند. اتم هیدروژن، كه به وفور در بدن انسان وجود دارد نقش بسزایی در تولید این امواج دارند.

تصاویر زیر به‌كمك دستگاه MRI گرفته شده‌اند. تصویر سمت چپ سر یك فرد سالم را نشان می‌دهد. در تصویر سمت راست فردی را مشاهده می‌كنید كه در سرش یك غده وجود دارد.

تصویر برداری به‌كمك تشدید مغناطیسی

تصویر برداری به‌كمك تشدید مغناطیسی


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش