تبیان، دستیار زندگی
مدرسه راهنمایی پسرانه شهدای ملکوتی ناحیه 4 در ایام محرم هیئت سینه زنی و زنجیر زنی با نام هیئت قاسم ابن الحسن (ع) برگزار کرد و در تمام ده شب اول محرم مراسم از 7 الی 11 شب با حضور دانش آموزان به انجام رسید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی (ناحیه 4 اصفهان)

در سوگواری ایام محرم

 • گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
  گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
 • گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
  گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
 • گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
  گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
 • گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
  گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
 • گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
  گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
 • گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
  گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
 • گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
  گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
 • گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
  گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
 • گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
  گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
 • گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
  گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
 • گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم
  گزارش تصویری حضور دانش آموزان مدرسه شهدای ملکوتی در سوگواری ایام محرم

گزارش : معاون پرورشی آموزشگاه

بخش سفیران تبیان