تبیان، دستیار زندگی
در راستای اهداف طرح سفیران و جهت آشنایی دانش آموزان با سایت تبیان نمایشگاهی در مدرسه راهنمایی دخترانه مولوی در ناحیه دو اصفهان طی دو روز برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی مولوی

 • تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی مولوی
  تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی مولوی
 • تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی مولوی
  تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی مولوی
 • تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی مولوی
  تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی مولوی
 • تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی مولوی
  تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی مولوی

عکس : محبوبه سعیدی نماینده تبیان

بخش سفیران تبیان