تبیان، دستیار زندگی
نمایشگاه تبیان طی دو روز در مدرسه راهنمایی دخترانه نیایش واقع در ناحیه دو اصفهان جهت آشنایی دانش آموزان با فعالیتهای تبیان برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر برگزاری نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی نیایش

 • تصاویر برگزاری نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی نیایش
  تصاویر برگزاری نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی نیایش
 • تصاویر برگزاری نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی نیایش
  تصاویر برگزاری نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی نیایش
 • تصاویر برگزاری نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی نیایش
  تصاویر برگزاری نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی نیایش
 • تصاویر برگزاری نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی نیایش
  تصاویر برگزاری نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی نیایش
 • تصاویر برگزاری نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی نیایش
  تصاویر برگزاری نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی نیایش

عکس : محبوبه سعیدی نماینده تبیان

بخش سفیران تبیان