اگر محرم (زن یا مرد) با قصد لذّت به زن نگاه کند، آیا پوشش بر او لازم است؟ چه مقدار؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پوشش زن و نگاه محرم با قصد لذّت

حجاب

سوال: اگر محرم (زن یا مرد) با قصد لذّت به زن نگاه کند، آیا پوشش بر او لازم است؟ چه مقدار؟

آیت الله بهجت (ره)

اعانت بر اثم (همیاری درگناه) حرام است و آن مقدار باید بپوشاند که رفع حرمت باشد(به مقداری که به حرام نیفتد).

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

آیت الله تبریزی (ره)

نگاه التذاذی(همراه با لذت) جنسی به محرم جایز نیست چه نگاه کننده مرد باشد یا زن، و اگر زن بداند که محرم به او نگاه التذاذی می کند و خود را نپوشاند اعانت بر اثم (همراهی درگناه) کرده است و چنانچه نداند چیزی بر او نیست. والله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

در فرض مرقوم، پوشش لازم است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعةالزهراء(قم)

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

لازم نیست ولی نباید خود را به قصد واداشتن او به نگاه با لذت در معرض دید او قرار دهد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

الف) اگر نامحرم بدون قصد لذّت به زن نگاه کند، زن چه مقدار باید خود را بپوشاند؟

ب) اگر نامحرم با قصد لذّت به زن نگاه کند، چه مقدار پوشش بر زن واجب است؟

 (الف و ب)- زن باید تمام بدن و موهای خود را از مرد نامحرم بپوشاند و به احتیاط واجب وجه و کفین (صورت و دو دست تا مچ) نیز باید مستور (چوشانده) باشد و قصد لذت و عدم آن در وجوب پوشش برای زن تأثیری ندارد. واله العالم

سوال: اگر محرم (زن یا مرد) با قصد لذت به زن نگاه کند، آیا پوشش بر او لازم است؟ چه مقدار؟

در فرض سوال چنانچه زن بداند که محرم با قصد التذاذ نگاه می کند باید خود را به نحوی که گفته شد مستور نماید (بپوشاند)و اگر نداند تکلیفی ندارد. و اله العالم

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

آیت الله فاضل لنکرانی (دام ظلّه)

نگاه کردن به قصد لذت جنسی حرام است و بر زن هم لازم است خود را بپوشاند.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

آری لازم است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعةالزهراء(قم)

 

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

اگر جاهایی که معمولاً از محارم پنهان نمی کنند، باشد، اشکال ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

اگر زن قصد ارائه داشته باشد (عمدا بخواهد جلب توجه کند) باید بپوشاند و اگر قصد ارائه نداشته باشد بنابر احتیاط واجب باید بپوشاند.

منهاج الصالحین، 1386، ج 3، ص 293، با استفاده از م 1233

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .