تبیان، دستیار زندگی
بیشتر ماهی های معمولی یا استخوانی که اسکلت استخوانی دارند از پولک های پوستی پوشیده شده اند، معمولا بدن دوکی شکل دارند، به وسیله ی باله هایشان شنا می کنند و توسط آبشش نفس می کشند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماهی های استخوانی

ماهی های استخوانیماهی های استخوانی

ماهی های استخوانی
بیشتر جانوران که در آب زندگی می کنند «ماهی» Fish نامیده می شوند مثلا ستاره دریایی و عروس دریایی را نیز در این ردیف قرار می دهیم.

ماهی های معمولی یا استخوانی که اسکلت استخوانی دارند، اکثرا از پولک های پوستی پوشیده شده اند، معمولا بدن دوکی شکل دارند، به وسیله ی باله هایشان شنا می کنند و توسط آبشش نفس می کشند.

گونه های متفاوتی در همه نوع آب، شیرین، شور، گرم یا سرد به سر می برند.

ماهی ها از زمان باستان تا کنون قسمت عمده ی غذای انسان را تشکیل داده اند و بسیاری گونه ها وسیله ی تفریح  برای ماهی گیران بوده و یک نوع ورزش تلقی می شود.

ویژگی های عمومی ماهی

ماهی های استخوانی

١-  پوست غالبا ظریف و نازک و دارای تعداد زیادی غده های مخاطی است و معمولا پولک های پوستی که در فرو رفتگی ها جای گرفته است درخشان، گرد یا شانه است.
ماهی های استخوانی

بعضی گونه ها برهنه اند. (پولک ندارند)

تعدادی دارای پولک های مینا دار، باله های میانی و جفت و ...

به جز چند استثنا که باله هایشان، توسط پره های باله ای از جنس غضروف یا استخوان تقویت می شوند، دست و پا ندارند.

٢-  دهان معمولا انتهایی بوده و دارای دندان است. آرواره به خوبی تکامل یافته و به جمجه مفصل شده است.

ماهی های استخوانی
ماهی های استخوانی

دارای ٢ کیسه بویایی هستند که در سطح پشتی قرار دارد.

و معمولا به حفره دهان اتصال ندارد.

چشم ها بزرگ بوده و بدون پلک می باشد.

٣-  اسکلت به طماهی های استخوانیور عمده از استخوان تشکیل شده است.
(در ماهی خاویار یا اوزون برون) مهره ها به تعداد زیاد و مشخص و متمایز می باشند، دم معمولا متقارن است.
٤-  دل دو خانه ایست، و دارای سینوس سیاهرگی و مخروط آئورتی می باشد.
در مخروط آئورتی فقط خون سیاهرگی وجود دارد، گلبول های قرمز خون هسته دار و تخم مرغی شکل می باشند.
ماهی های استخوانی

٥- تنفس به وسیله ی آبشش های جفت واقع در کمان های استخوانی آبشش در یک محفظه ی مشترک که در هر طرف گلو قرار دارد و توسط سرپوشی پوشیده شده است، انجام می گیرد.

معمولا یک کیسه هوایی شنا (Air swim bladdet) دارند که گاهی به وسیله ی لوله ای به گلو راه دارد و گاهی به وسیله ی لوله یای به گلو راه دارد و گاهی به وسیله ی لوله توپری به گلو متصل شده است و در دو هوایی ها Dipnoi و بعضی دیگر کیسه ریه مانند دیده می شود.

٦- ده جفت عصب جمجه ای دارند.
ماهی های استخوانی
٧-  درجه ی دمای بدن آنها متغیر است و به محیط بستگی دارد.
٨-  معمولا تخم گذارند، بعضی تخم گذار بچه زا یا بچه زا هستند.

تخم ها به اندازه های کوچک تا ١٢ میلیمتر می باشد، زرده آن به  مقادیر مختلف دیده می شود.

ماهی های استخوانی از نظر اسکلت استخوانی، پولک ها، کیسه های هوایی و پیشرفت هایی در ساختمان مغز قابل توجه می باشند.

جدیدترین ماهی ها نسبت به گروه های قدیمی در پولک ها زره استخوانی کمتری دارند، بسیاری از ماهی های قدیمی کاملا زره دار بودند و پولک های کوسموئید یا درخشان داشتند.

جمجه از غضروف یا استخوان و استخوان غشایی یا پوستی تشکیل می یابد و مغز را در خود جای داده است.

در بیشتر ماهی های استخوانی باله ها به وسیله ی تعداد زیادی پره های موازی پوستی تقویت می شود.

کیسه هوایی در بعضی ماهی های استخوانی شش مانند است و برخی گونه ها دارای سوراخ های بینی و ساختمان فرعی هستند که آنها را قادر می سازند در قسمت های سطحی آب های کثیف از هوا تنفس کنند.

نوعی از ماهی های کوچک از خانواده کپور ماهی ها طول بدنشان از ٥/٢ سانتی متر کمتر است. کوچکترین ماهی یک ماهی است به گوبی فیلیپین که به لاتین پانداکا نامیده می شود. بلندی این ماهی فقط ١٠ میلی متر است. ولی اغلب ماهی ها طولشان کمتر از ٩٠ سانتی متر است.


مرکز یادگیر سایت تبیان

تهیه و تنظیم: یگانه داودی