تبیان، دستیار زندگی
مدرسه راهنمایی شاهد جاویدفر در ناحیه 4 آموزش و پرورش اصفهان قرار دارد. یكی از مدارس فعال در زمینه اجرای طرح سفیران بوده كه با همكاری مجدانه مسئولین این مدرسه نمایشگاه تبیان در این مدرسه برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گالری تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه شاهد جاویدفر

 • نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی شاهد جاویدفر
  نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی شاهد جاویدفر
 • نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی شاهد جاویدفر
  نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی شاهد جاویدفر
 • نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی شاهد جاویدفر
  نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی شاهد جاویدفر
 • نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی شاهد جاویدفر
  نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی شاهد جاویدفر
 • نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی شاهد جاویدفر
  نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی شاهد جاویدفر
 • نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی شاهد جاویدفر
  نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی شاهد جاویدفر

عکس: سید ابوالفضل مظفری نماینده تبیان

بخش سفیران تبیان