تبیان، دستیار زندگی
یکی از مهارت‌های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مهارت تیز کردن اره استبرای این که عمل برش به خوبی انجام گیرد، باید اره‌ها را پس از چپ و راست کردن، با وسایل مربوط تیز کنید... تیز کردن دندانه‌های اره با توجه به زاویه ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تیز کردن اره

تیز کردن اره

دانش پژوهان عزیز، یکی از مهارت‌های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مهارت تیز کردن اره است که در زیر توضیحاتی در مورد آن ارائه می‌شود.

برای این که عمل برش به خوبی انجام گیرد، باید اره‌ها را پس از چپ و راست کردن، با وسایل مربوط تیز کنید.

تیز کردن دندانه‌های اره با توجه به زاویه دندانه‌های اره و نوع اره به وسیله سوهان سه پهلو یا کاردی انجام می‌گیرد.

پس از انتخاب سوهان مناسب، اره را داخل تنگ اره قرار دهید و آن را در گیره میز کار محکم کنید. عمل سوهان زدن دندانه اره باید خلاف جهت برش اره انجام گیرد. این کار باعث می‌شود که ابتدا سینه دندانه ساییده که پلیسه ایجاد شده در پشت دندانه در مرحله دوم سوهان‌کاری و در سوهان زدن دندانه بعدی گرفته می‌شود.

سوهان را در دست بگیرد و داخل اولین دندانه قرار دهید. (شکل 7). نحوه قرارگیری سوهان در دندانه به این صورت است که سطح سوهان کاملاً به پشت یک دندانه و سینه دندانه بعدی اره می‌چسبد. (شکل 8)

تیز کردن اره

شکل 7ـ نحوه به دست‌گیری سوهان در تیز کردن اره‌ها

تیز کردن اره

شکل 8ـ قرارگیری سوهان در بین دندانه‌ها

نکات مهم هنگام تیزه کردن اره :

تیز کردن ارهـ زاویه قرارگیری سوهان نسبت به نوع برش اره‌ها متفاوت است؛ یعنی زاویه قرارگیری سوهان برای تیز کردن اره‌های برش طولی به صورت قائمه 90 درجه (شکل 9) و برای اره‌های برش عرضی این زاویه در حدود 65 تا 75 درجه خواهد بود. (شکل 10)

تیز کردن اره

شکل 9ـ زاویه قرارگیری سوهان برای اره‌های برش طولی

تیز کردن اره

شکل 10ـ زاویه قرارگیری سوهان برای اره‌های برش عرضی

تیز کردن ارهـ سوهان را باید کاملاً در پشت داندانه اره مستقر کنید تا سینه و پشت دندانه اره را سوهان کند.

تیز کردن ارهـ هنگام سوهان کاری دقت کنید که سوهان در داخل دندانه کاملاً جا افتاده باشد. (شکل 11)

تیز کردن اره

شکل 11

تیز کردن ارهـ جهت حرکت سوهان برای تیز کردن تیغه‌ها باید خلاف جهت برش اره باشد.

تیز کردن ارهـ تمامی داندانه‌های اره را باید به یک میزان تمیز کنید (سوهان کنید).

تیز کردن ارهـ برخی از دندانه اره‌ها در اثر برخورد با اجسام سخت می‌شکند یا لبه تیزآن ها گرد می‌شود. قبل از تیز کردن اره باید ابتدا دندانه‌ها را به وسیله سوهانی تخت کاملاً سوهان کرده در یک خط قرار دهید؛ سپس عمل تیز کردن را برای تمام دندانه‌ها به یک میزان انجام دهید. (شکل 12)

تیز کردن اره

شکل 12ـ سوهان کردن و در یک خط قرار دادن دندانه‌های خراب

تیز کردن ارهـ تیغه اره‌های گرد و اره‌های عمودبُر را نیز می‌توانید به وسیله سوهان یا دستگاه‌های تیزکننده تیز کنید. (شکل 13)

تیز کردن اره

شکل 13ـ تیز کردن تیغه اره چکشی

تیز کردن ارهـ بعضی از تیغه‌های اره گرد دارای چپ و راست هستند (شکل 14)، اما امروز اکثر تیغه‌های اره گرد، الماسه دارند. این تیغه‌ها از یک قرص فولادی تشکیل شده‌اند که از لبه‌های ن بلوک‌های تنگستن کاربید (الماسه) را به وسیله جوش مخصوص جوش داده‌اند. (شکل 15). این تیغه‌ها احتیاج به چپ و راست کردن ندارند. عمل چپ و راست در این تیغه‌ها با سنگ خوردن لبه الماسه آن ها تأمین می‌شود.

تیز کردن اره

شکل 14ـ تیغه اره گرد دارای چپ و راست

تیز کردن اره

شکل 15ـ دندانه یک اره الماسه

عمل تیز کردن این نوع تیغه‌ها به وسیله دیسک‌های تیزکننده انجام می‌گیرد. جنس این دیسک‌ها از الماس طبیعی و فلزات مقاوم است. این دیسک‌ها دارای اشکال و انواع متنوعی است که هر یک وظیفه تیز کردن نقطه مشخصی از تیغه‌های الماسه را بر عهده دارند. (شکل‌های 16، 17 و 18)

تیز کردن اره

شکل 16ـ نمونه‌ای از تیزکننده‌های دیسکی

تیز کردن اره

تیز کردن اره

شکل 17ـ تنگستن کاربید جنسی است که از پودر الماس و فلزات مخصوص تشکیل یافته و تحت اثر پرس سرد به شکل اولیه در می‌ید و به وسیله سینترنتیک ماشین و تحت اثر فشار و حرارت پخته به صورت بلوک ساخته و در روی تیغه‌ها جوش می‌شوند. تکنیک عمل به متالوژی پودر معروف است.

تیز کردن اره

شکل 18ـ چند نمونه از تیزکننده‌های دیسکی در حال تیز کردن تیغه

این دیسک‌ها یا سنگ‌ها به جز تیغه الماسه اره‌ها کلیه تیغه‌های فرز و وسایل دیگر را نیز قادر به تیز کردن است. (شکل 19

تیز کردن اره

شکل 19ـ دیسک‌های تیزکننده ابزارهای الماسه

تیز کردن تیغه‌های اره موتوری نیز به وسیله سوهان سه پهلویی که در محمل مخصوص مستقر شده باشد، میسر خواهد بود. (شکل 20)

تیز کردن اره

شکل 20ـ تیزکردن تیغه اره موتوری به وسیله سوهان مخصوص

تیز کردن اره

بخش پژوهش‌های دانش موزی تبیان

تهیه: علیرضا سرمدی

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

چپ و راست دنده اره ها

برشکاری مواد مصنوعی