یکی از مهارت‌های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مهارت چپ و راست دنده‌ اره‌ها است برای اینکه اره عمل بریدن چوب و مواد دیگر را به خوبی بتواند انجام دهد، باید ضخامت برش کمی بیشتر از ضخامت تیغه اره باشد. این عمل را به وسیله ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : علیرضا سرمدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چپ و راست دنده اره‌ها

چپ و راست دنده اره‌ها

دانش پژوهان عزیز، یکی از مهارت‌های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مهارت چپ و راست دنده‌ اره‌ها است که در زیر توضیحاتی در مورد آن ارائه می‌شود.

 

برای اینکه اره عمل بریدن چوب و مواد دیگر را به خوبی بتواند انجام دهد، باید ضخامت برش کمی بیشتر از ضخامت تیغه اره باشد. این عمل را به وسیله چپ و راست کردن دنده اره‌ها انجام می‌دهند.

 

چپ و راست کردن دندانه‌های اره‌ها : عمل چپ و راست کردن دندانه به این معنی است که دندانه‌های اره را یکی به چپ و دیگری را به راست مایل کنند. این کار با وسیله‌ای به نام چپ و راست کُن انجام می‌گیرد. چپ و راست کُن اره بر دو نوع است :

چپ و راست دنده اره‌ها

 

آهن چپ و راست کُن

چپ و راست دنده اره‌ها

 

انبر چپ و راست کُن

آهن چپ و راست کُن : (شکل 1) برای چپ و راست کردن دندانه‌های اره به وسیله آهن چپ و راست کُن، ابتدا اره را داخل تنگ اره قرار دهید؛ به طوری که دندانه‌های اره حدود نیم سانتی‌متر بیرون از تنگ قرار گیرد. باید توجه داشته باشید که دندانه‌های اره را رو به بالا خارج از تنگ اره قرار دهید.

چپ و راست دنده اره‌ها

شکل 1ـ آهن چپ و راست کن دندانه اره
سپس تنگ اره را به همراه اره بین دو فک گیره رومیزی قرار دهید و گیره را محکم کنید. (شکل 2). ضخامت تیغه اره را با شکاف‌های آهن چپ و راست کُن آزمایش و شکاف متناسب با ضخامت اره را انتخاب کنید. عمل چپ و راست کردن دندانه‌ها را از اولین دندانه اره به وسیله آهن چپ و راست کُن شروع کنید و دندانه‌ها را از نصف یکی به راست و دیگری به چپ مایل کنید. البته لازمه این عمل تجربه و تمرین زیاد است.
چپ و راست دنده اره‌ها

شکل 2ـ بستن تنگ همراه اره به گره رومیزی

انبُر چپ و راست کُن: (شکل‌های 3 و 4) چپ و راست کردن دندانه‌های اره با انبر چپ و راست کُن آسان‌تر از نوع قبلی است و تمام دندانه‌های اره به یک میزان چپ و راست می‌شوند. پیچ‌هایی در روی انبر چپ و راست کُن، جهت تنظیم عمیق و مقدار فشار خم کردن دندانه موجود است. به وسیله پیج تنظیم، عمق (ارتفاع دندانه برای چپ و راست) چپ و راست را تنظیم کنید. این عمق باید 3/1طول دندانه اره باشد. به وسیله پیچ تنظیم دیگر، عرض چپ و راست را تنظیم کنید. این مقدار باید متناسب با نوع اره و نوع برش اره در صفحات باشد.

چپ و راست دنده اره‌ها
شکل 3ـ بستن چپ و راست کن
چپ و راست دنده اره‌ها

 

چپ و راست دنده اره‌ها

 

شکل 4ـ قسمت‌های مختلف انبر چپ و راست کن

هر چه عرض چپ و راست کمتر باشد، برش اره نیز ظریف‌تر خواهد بود. پس از تنظیم این دو پیچ، اره را در حالی که دندانه‌های آن به طرف خودتان باشد، با یک دست و انبر را با دست دیگر بگیرید و دندانه تیغه اره را یک در میان ابتدا به پایین خم کنید. توجه داشته باشید که انبر چپ و راست کُن باید موازی با زاویه دندانه‌های اره در روی تیغه قرار داشته باشد.

پس از این کار اره را برگردانده دندانه‌های خم نشده را یکی در میان به سمت پایین خم کنید. (شکل‌های 5 و 6)

چپ و راست دنده اره‌ها

شکل 5ـ خم کردن یک طرف دندانه اره به صورت یک در میان

چپ و راست دنده اره‌ها
 

چپ و راست دنده اره‌ها

 

شکل 6ـ برگرداندن و خم کردن دندانه‌های خم شده

باید توجه داشته باشید که مقدار چپ و راست اره با توجه به نوع برشی است که از آن انتظار می‌رود؛ به طوری که برای کارهای ظریف، چپ و راست اره کمتر و به عکس برای کارهای خشن و برش‌های مربوط، مقدار چپ و راست بیشتر است.