تبیان، دستیار زندگی
در راستای اهداف طرح سفیران نمایشگاهی دو روزه جهت آشنائی دانش آموزان با سایت تبیان ، در مدرسه راهنمائی دخترانه راضیه ناحیه 4 اصفهان برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گالری تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی راضیه

 • گالری تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی راضیه
  گالری تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی راضیه
 • گالری تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی راضیه
  گالری تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی راضیه
 • گالری تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی راضیه
  گالری تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی راضیه
 • گالری تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی راضیه
  گالری تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی راضیه
 • گالری تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی راضیه
  گالری تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی راضیه
 • گالری تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی راضیه
  گالری تصاویر نمایشگاه تبیان در مدرسه راهنمایی راضیه


عکس : سمیه آهکی بخش سفیران تبیان