سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
سر به طور واضح نوک تیز است و تنه به شکل دوک می باشد. در قسمت باله ی سینه ای بدن از همه جا بزرگ تر است و در عقب باریک می شود. دو باله پشتی Dorsal fins ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ویژگی های ماهی های غضروفی

ویژگی های ماهی های غضروفی

برای بررسی بهتر ماهی های غضروفی، ساختمان بدن یک کوسه ماهی را مورد بررسی قرار می دهیم...
ویژگی های ماهی های غضروفی

سر به طور واضح نوک تیز است و تنه به شکل دوک می باشد. در قسمت باله ی سینه ای بدن از همه جا بزرگ تر است و در عقب باریک می شود.   ویژگی های ماهی های غضروفی

دو باله پشتی Dorsal fins میانی و مجزا دارند.

ماقبل هر باله در سگ ماهی های خاردار Squalus یک خار Spine واقع است.

 

هم چنین یک باله ی دمی Caudal fin میانی و دو جفت باله های جانبی سینه ای و دو جفت باله های جانبی سینه ای و لگنی در آنها وجود دارد. میان باله های لگنی در نرها یک جفت گیره ی دراز دیده می شود که برای جفت گیری به کار می رود.

 

پوشش بدن

ویژگی های ماهی های غضروفی

پوست به رنگ خاکستری بوده و به طور یک نواخت به وسیله ی ردیف های موربی از شبه پولک های  کوچک پوشیده شده است. ویژگی های ماهی های غضروفی

 

هر یک از شبه پولک ها دارای یک خار متوجه به عقب می باشد که از مینا درست شده است و یک صحفه ی قاعده ای از جنس عاج دارد.

 

ویژگی های ماهی های غضروفیدر دهان یک تغییر حالت تدریجی از پولک ها به سوی دندان ها وجود دارد که نشانه ی منشاء احتمالی دندان های مهره دار است.   

استخوان بندی

مجموعه ی اسکلت از بافت غضروفی است که کم و بیش به وسیله ی ته نشین های آهکی تقویت می گردد.

اسکلت شامل:

1- قسمت های محوری عبارت از جمجمه و ستون مهره ای بند بندی.

 

ویژگی های ماهی های غضروفی

هر مهره دارای یک قسمت مرکزی قرقره مانند است که در دو انتها کاو می باشد و بالای این قسمت یک کمان عصبی نیز وجود دارد که رشته ی عصب در آن قرار دارد.

 

ویژگی های ماهی های غضروفی

در سطح شکم هر مهره ی دمی یک کمان خونی وجود دارد که آئورت سیاهرگ دمی را می پوشاند.

 

جمجمه از قسمت های زیر تشکیل می گردد:

الف) کاسه سر که مغز را در خود جای می دهد.
ب) محفظه های جفت اندام بویایی، بینایی و شنوایی
ج) اسکلت داخلی مرکب از آرواره ها، کمان لامی و پنج جفت کمان آبششی

 

2- اسکلت ضمیمه ای شامل قسمت های زیر است:
الف) کمربند سیسنه ای به شکل U که باله های سینه ای را نگهداری می کند.
ب) کمربند لگین که پهن تر است و باله های لگنی به آن اتصال دارند.
ج) تعداد زیادی غضروف های بند بند کوچک در داخل هر باله ی کناری وجود دارد و باعث استحکام باله می گردد. باله های میانی به وسیله ی پره های باله ای پوستی تقویت می شوند.

 

دستگاه ماهیچه ای

ماهیچه های بدن و دم بند بند است و به کار تولید و حرکات جانبی تنه و دم که برای شنا لازم است می آید.

باله های جفت ناحیه ی آبشش و تشکیلات سر توسط ماهیچه های مخصوصی به کار می افتد.

 

دستگاه گوارش

دهان پهن بوده و دور آن را ردیف های عرضی از دندان های نوک تیز فرا گرفته است.

ویژگی های ماهی های غضروفی

این دندان ها در گوشت آرواره ها فرو رفته و به طور مکرر توسط ردیف های جدید دندان که از عقب می روید جانشین می شود. ویژگی های ماهی های غضروفی

دندان ها برای گرفتن شکار از قبیل ماهی های کوچک که غالبا به طور کامل بلعیده می شوند به کار می رود.ویژگی های ماهی های غضروفی

یک زبان پهن به کف دهان می چسبد.

در کناره های گلو سوراخ هایی وجود دارد که به شکاف های آبششی جداگانه و روزن دمه ها منتهی می شود.  ویژگی های ماهی های غضروفی

 

مری کوتاه به معده که به شکل J می باشد، می پیوندد. انتهای معده را ماهیچه تنگ کننده حلقوی یعنی دریچه در معده را تشکیل می دهد روده در امتداد معده بوده و مستقیما به پارگین و مرز متصل می گردد.

 

در روده یک جدا مارپیچ قرار دارد به نام دریچه ی مارپیچی که از غشاء مخاطی مستور شده است. این دریچه عبور ماده غذایی را به تاخیر انداخته و ناحیه ی وسیعی برای جذب فراهم می سازد.

 

کبد بزرگ است و از دو لب دراز تشکیل شده است. زرداب کبد در کیسه زرداب (کیسه صفرا) که متمایل به سبز است جمع می شود و سپس از مجرای زردابی گذشته به قسمت جلوی روده می ریزد. ویژگی های ماهی های غضروفی

 

لوزالمعده میان معده و روده قرار دارد لوله ی آن به داخل روده ردرست در زیر مجرای زردابی باز می شود. در قسمت های پشتی محل اتصال روده و پارگین غده ی طویل راست روده ای که کار آن نامشخص است متصلی می گردد.

 

قسمت های داخلی بدن از یک پوشش صاف و لغزنده به نام روده بند Poritoneum که خود نیز اندام ها را می پوشاند آستر شده است. یک جدار عرضی اندام های داخلی را از حفره ی محتوی قلب مجزا می سازد.

 

دستگاه گردش خون

ویژگی های ماهی های غضروفی

در زیر ناحیه ی آبششی در کیسه ای به نام دلپوش جای دارد. این اندام از قسمت های زیر درست می شود.ویژگی های ماهی های غضروفی

 

ویژگی های ماهی های غضروفی

1-  یک سینوس سیاهرگی با دیواره ی نازک که خون را از سیاهرگ های گوناگون می گیرد.

2-  دهلیز با دیواره ی نازک ویژگی های ماهی های غضروفی

3-  شکمچه که دیواره ی کلفت دارد.

4-  مخروط آئورتی که در ابتدای آئورت قرار دارد و خون از مخروط آئورتی رو به جلو به داخل آئورت شکمی حرکت می کند.

5- از آنجا 5 جفت سرخرگ آبششی آوران به موی رگ های موجود در آبشش ها به منظور هواگیری منتهی و پخش می شود.ویژگی های ماهی های غضروفی

 

دستگاه تنفسی

کوسه ماهی به وسیله ی باز و بسته کردن دهان آب را به داخل کشیده و آنرا با فشار از شکاف های آبششی خارج می سازد.ویژگی های ماهی های غضروفی

ویژگی های ماهی های غضروفی

آبشش ها پنج جفت می باشند و در داخل شکاف های آبششی قرار دارند. از تعداد زیادی رشته های باریک و موازی هم که دارای مویرگ می باشد درست شده اند. ویژگی های ماهی های غضروفی

خون از آئورت شکمی ا ز این مویرگ ها عبور کرده انید ریک کربنیک خود را پس می دهد و اکسیژن محلول در آب را جذب می کند و سپس در آئورت پشتی جریان می یابد.ویژگی های ماهی های غضروفی

 

دستگاه وازنش

دو کلیه ی باریک بلافاصله در بالای قسمت داخلی بدن در هر طرف آئورت پشتی جای دارد ادرار هر کلیه در یک رشته لوله های کوچک بند بندی که به یک لوله ی بلند یا میزنای می پیوندد جمع می شود.

دو میزنای به طرف عقب امتداد یافته و توسط برجستگی که در پشت کلواک واقع است پیشاب (ادرار) را تخلیه می کند.

 

دستگاه عصبی

ویژگی های ماهی های غضروفی

مغز کوسه ماهی پیشرفته تر از مغز مارماهی است. 

ویژگی های ماهی های غضروفی

ده جفت عصب جمجمه ای به قسمت های مختلف به ویژه سر می رود و نوع پخش شدن آنها تقریبا مانند سایر مهره داران است.

 

رشته عصب نخاعی به وسیله ی کمان های عصبی مهره ها کاملا نگهداری می شود و این خود برتری آنها را بر گرد دهانان می رساند.

 

 عصب های جفت نخاعی برای هر قطعه ی بدن از میان کمان های عصبی مهره های متوالی بیرون می آید.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین