تبیان، دستیار زندگی
این جانوران شامل کوسه ماهی ها Sharks سفره ماهی ها یا چارگوش ماهی ها Rays و شیمرا ها Chimaers می شوند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماهی های غضروفی

ماهی های غضروفی

ماهی ها به طور عمده در دو بخش ماهی های غضروفی و استخوانی قابل بررسی اند.

الف) ماهی های غضروفی

ماهی های غضروفی

ماهی های غضروفی

این جانوران شامل کوسه ماهی ها Sharks سفره ماهی ها یا چارگوش ماهی ها Rays و شیمرا ها Chimaers می شوند.

این جانوران پست ترین مهره داران زنده ای هستند که مهره هایشان کامل و جداگانه، آرواره هایشان متحرک و ضمائم جفت دارند،  همه ی آنها شکاری Prelaceous هستند و به طور کلی در اقیانوس ها به سر می برند.

این گروه در دوره ی سیلورین Silurian time به وجود آمده اند و نشانه ی آنها بقایای سنگواره ی بسیاری به ویژه دندان ها، خارهای باله ای Fin spnes و پولک (فلس) می باشد.

سگ ماهی یا کوسه ماهی Dog fish, Dog shark تقریبا تا 90 سانتی متر رشد می کند.

ماهی های غضروفی

اکثر کوسه ماهی ها به طول حدود 5/2 متر می رسند ولی کوسه ماهی بزرگ سفید و کوسه ماهی آفتابی ممکن است متجاوز از 12 متر درازا پیدا کنند.

کوسه ماهی والی whale shark گاهی تا 15 متر نیز می رسد.

این جانوران به جز وال ها بزرگترین مهره داران زنده اند.

طول بیشتر سفره ماهی ها 30 تا 90 سانتی متر است.

طول شمیرا معمولا از 90 سانتی متر کمتر است.

ویژگی های کلی ماهی های غضروفی

1- پوست، سخت بوده و از شبه پولک های کوچکی به نام Placiod scales پوشیده شده است.

غده های مخاطی بسیاری دارد. باله های میانی و جفت وجود داشته و همه باله ها به وسیله پره های غضروفی نگهداری می شود.

باله های لگنی Pelvic fins در نرها دارای گیره هایی Claspers می باشد.

2- دهان، در سطح شکم واقع است و در آن دندان های مینا دار وجود دارد. کیسه های بویایی 1 یا 2 تاست و به حفره ی دهان اتصال ندارد.

هم در بالا و هم در پایین آروارده مشاهده می شود. روده دریچه های مارپیچی Spiracl valves دارد.

3- اسکلت آنها غضروفی است و استخوان حقیقی ندارند. جمجمه Cranium  با کپسول های جفت حسی، مفصل شده است.

ستون مهره ها در سراسر عمر وجود دارد. تعداد مهره ها نیز زیاد است و همگی کامل و مجزا هستند.

4- قلب دو حفره ایست. یک دهلیز و یک بطن. گلبول های قرمز خون هسته دار و تخم مرغی شکلند.
5-  تنفس توسط 5 تا 7 آبشش انجام می شود که هر یک شکاف جدا گانه ای جای دارند. (این تعداد در شمیراها سه جفت است)
6- 10 جفت عصب جمجمه ای Cranial Nerves دارند.
7- دمای بدن متغیر است Poikilothermous و به محیط بستگی دارد.
8-  تخم گذار Orparous یا تخم گذار بچه زا Oroviviapauous هستند. تخم ها بزرگ بوده، مقدار زیادی زرده دارند. سیر تکامل مستقیم است و دگر دیسی وجود ندارد.

ماهی های غضروفی به علت داشتن ویژگی های زیر نسبت به مارماهی ها (دهان گردان) پیشرفته ترند.

1- روی بدنشان پوششی شبه پولک وجود دارد.
2-  دو جفت باله ی شنای جانبی دارند.
3-  دارای آرواه های متحرک هستند که به جمجمه متصل می شوند.
4-  در داخل دهان شان دندان های مینا داری دارند.
5-  در هر گوش سه مجرای نیم حلقوی دارند.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی