تبیان، دستیار زندگی
در شریعت، تو هفتم امامی حاکم و معنی چاردفتر عرش رافرش راه تو خواندم هاتفی گفت ای پست منظر طائر سدرة المنتهی را
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هفتم امام

امام موسی

در شریعت، تو هفتم امامی 

حاکم و معنی چاردفتر 

عرش رافرش راه تو خواندم 

هاتفی گفت ای پست منظر 

طائر سدرة المنتهی را 

طائر همّتش بشکندپر 

اولین پایه اش قاب قوسین 

آخرین پایه بگذار و بگذر 

آن چه در قوه وهم ناید 

کی تواند کند عقل باور 

ای امید دل مستمندان 

نیست این رسم آقا و چاکر 

یا بیفکن مرادر چه گور 

یا که از چاه محنت برآور

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


آیت اللّه غروی اصفهانی (مفتقر)

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.