تبیان، دستیار زندگی
چه آیین چرخ کج رفتاردارد که با نیکان سرِ پیکار دارد مگر داردچه کیش این چرخ بد مست که کین با مردم هشیار دارد گهی از کین به پای چوبه دار مسیح و میثم تمّار دارد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مه خوبان

امام موسی

چه آیین چرخ کج رفتاردارد 

که با نیکان سرِ پیکار دارد 

مگر داردچه کیش این چرخ بد مست 

که کین با مردم هشیار دارد 

گهی از کین به پای چوبه دار 

مسیح و میثم تمّار دارد 

گهی آزاد مردان صفا را

 اسیر محبس اشرار دارد 

به حبسِ سندی ابنِ شاهکِ مست 

مَهِ خوبان شهِ اخیار دارد 

شهشناهی که در چرخ حقیقت 

به ازخورشید و مَهْ رخسار دارد. 

ملک بر عصمتش تقدیس گوید 

فلک بر رفتعش اقرار دارد 

به حلم آن کاظمین الغیظ یکتا

 نشانِ احمد مختار دارد 

بخش تاریخ وسیره معصومین تبیان


حکیم الهی قمشه ای

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.