تبیان، دستیار زندگی
طرح نظارت جامع رسانه كه در ماه اخیر تقدیم مجلس گردید ،طرحی جنجالی كه رسانه های الكترونیك و سایتها را نیز پوشش می دهد
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا زهروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ادامه نده؛ والا مجرمی !


طرح نظارت جامع رسانه كه در ماه اخیر تقدیم مجلس گردید ،طرحی جنجالی كه رسانه های الكترونیك و سایتها را نیز پوشش می دهد و جرایم تازه ای را برای ایشان ترسیم كرده است  كه شامل تبیان و سایتهای متعدد دیگری نیز می شود . 


نوشتن

دست نگهدار. دیگر ننویس . والا مجرمی ها! شما در تبیان یا سایت دیگری می نویسید ؟ واقعا ؟ مجوز رسانه نگاری دارید ؟ نه؟!! پس باید  گوش به زنگ باشید و این سلسله  مقالات را وبه طور كلی سیر طرح نظام جامع رسانه ها را با جدیت دنبال كنید . چرا ؟ معلومه ، كافیست دقت كنید  كه اگر طرح مورد نقد و بررسی با همین وضعیت به تصویب نمایندگان مجلس برسد  حتی شما نیز بدون مجوز نه متخلف بلكه یك مجرم با سابقه كیفری شناخته خواهیدشد ! دیگر بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون بدون مجوز نباید درهیچ سایتی بنویسید .

به هرحال همانطور كه در مقالات قبلی اشاره گردید این طرح همانگونه که از نام آن پیداست دارای ابعاد متعددی است که کوشیده است جامعیت لازم جهت اداره هماهنگی رسانه ها را دارا باشد با این حال  اشكالات متعددی در آن وجود دارد كه در این مقاله  تلاش می كنیم تحلیل و نقد  دو بند دیگر از این طرح را  تقدیم نماییم.

بند 19 ماده 59 طرح جنجالی نظام جامع رسانه های همگانی  می گوید " هرکس بدون اخذ مجوز مقرر در این قانون خود را به عنوان رسانه نگار ، مدیر مسئول یا صاحب امتیاز معرفی کند"

این بندابهامات متعددی دارد مثلا ابهام در خصوص نحوه معرفی و اینكه معلوم نیست آیا اگر كسی اسم خود را بدون پیشوند یا پسوند رسانه نگاردر انتهای یك متن نوشته شده توسط خودش بیاورد معرفی محسوب می شود یا خیر ؟

بعلاوه مجرم تلقی كردن یكایك اشخاص اهل قلم و غالبا تحصیلكرده به صرف اینكه متنی را كه فاقد هرگونه تعرض به آبرو یا ارزشها ست به صرف اینكه مجوز رسانه نگاری ندارد چه توجیهی دارد ؟

آیا چند میلیون نویسنده ای كه با عنایت به تعریف گسترده رسانه نگار در طرح مورد نقد در زمره رسانه نگار می گنجند می توانند به دریافت مجوز برای انتشار یك یا چند متن كم یا زیاد خود اقدام نمایند ؟

بند 19 ماده 59 طرح جنجالی نظام جامع رسانه های همگانی  می گوید " هرکس بدون اخذ مجوز مقرر در این قانون خود را به عنوان رسانه نگار ، مدیر مسئول یا صاحب امتیاز معرفی کند"

این جرم انگاری بسیار وسیع راكه طرح پیش بینی  کرده است درعمل اجرای قانون را بسیار دشوار  خواهد نمود و هرکس بخواهد کوچکترین مطلبی حتی در سطح یك مسجد یا یك اداره یا  محله نشر دهد و یا حتی با توجه به تعریف رسانه های پیامکی در این قانون به نام رسانه های برخط  [1]بخواهد پیامک هایی را در فاصله زمانی مشخص به چند نفر محدود ارسال نماید باید مجوز بگیرد و الا مجرم است .

بند 20 طرح نظام جامع رسانه های همگانی

بند 20 طرح نظام جامع  رسانه های همگانی جرم انگاری دیگری را به نحو ذیل مقرر نموده است که عبارت است از::

" هر گونه دریافت و استفاده مستقیم یا غیر مستقیم رسانه ها از سرمایه خارجی بدون اطلاع و نظارت وزارتخانه های و فرهنگ ارشاد اسلامی و وزارت خارجه به جز رسانه های موضوع ماده 12 و تبصره ماده 7 جرم وممنوع است"

عبارت «جرم و ممنوع است»  در برخی از بندهای قبلی نیز  در این ماده آمده است که نقد آن اشاره شد ؛

حقوق

در این خصوص بنگرید به همچنین به نظر می رسد یک راهکار عملی برای اجرای کردن این بند و نظارت لازم ضروری است و در غیر اینصورت عملا كارآیی لازم را نخواهد داشت .

نتیجه گیری

در این مقاله  بند نوزدهم و بیستم ماده  59 طرح نظام جامع رسانه ها نقد شد ؛ مهمترین اشكالات این دو بند عبارتند از اینكه :

1. جرم انگاری بسیار وسیع راكه طرح پیش بینی  کرده است درعمل اجرای قانون را بسیار دشوار  خواهد نمود و هرکس بخواهد کوچکترین مطلبی حتی در سطح یك مسجد یا یك اداره یا  محله نشر دهد و یا حتی با توجه به تعریف رسانه های پیامکی در این قانون به نام رسانه های برخط بخواهد پیامک هایی را در فاصله زمانی مشخص به چند نفر محدود ارسال نماید باید مجوز بگیرد و الا مجرم است .

2. معلوم نیست آیا اگر كسی اسم خود را بدون پیشوند یا پسوند رسانه نگاردر انتهای یك متن نوشته شده توسط خودش بیاورد معرفی محسوب می شود یا خیر ؟

بعلاوه چنانكه اشاره شد مهمترین نقص و ایراد طرح جنجالی تازه ارایه شده كه صدا وسیما را از الزام رعایت مرزها و جرایم و مجازاتها استثناء نموده است  .

اشكالات دیگر طرح جامع رسانه های همگانی را در ادامه تقدیم خواهیم كرد  ان شاء الله .

ادامه دارد ....

پی نوشت:

[1] (بنگرید به تعریف رسانه نگار در ماده 5 و تعریف رسانه بر خط طبق ماده 2 طرح نظام جامع رسانه 5 همگانی كه مقرر می دارد : رسانه ای الكترو نیكی یا رقمی( دیجیتالی ) كه امكان انتشار لحظه ای محتوا را دارد مانند سامانه های اطلاع رسانی و پیام رسانی كوتاه ؛ كه به نظر می رسد قید " مانند " بیانگر این است كه اگر همین كار توسط یك شخص نیز با موبایل شخصی اش انجام شود و او با ایجاد گروه های مشخص در قسمت برنامه گوشی اش  عملا وظیفه سامانه پیام رسانی را انجام دهد مشمول تعریف و رسانه نگار خواهد بود  .

زهروی /مدرس حوزه و دانشگاه

بخش حقوق تبیان