تبیان، دستیار زندگی
ارتباط با بخش های مختلف روابط عمومی تبیان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بخش های مختلف روابط عمومی موسسه تبیان

مدیریت روابط عمومی
81202301

امور رسانه ها

81202232

امور تبلیغات

81202330
امور نمایشگاه ها
81202231
واحد سمعی و بصری
81202231
نمابر (فکس)
81202232

پست الکترونیکی روابط عمومی: