تبیان، دستیار زندگی
کسانی که هوای تولید کنندگان را دارند یک مبنای معتبر و مهم دارند که هر وقت حقوق آنها در خطر بود، زود بگویند
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دو حقوق نابرابر


کسانی که هوای تولید کنندگان را دارند یک مبنای معتبر و مهم دارند که هر وقت حقوق آنها در خطر بود، زود بگویند؛ چشم پوشی به حقوق مصرف کننده ضربه  به بند 9 اصل 43 قانون اساسی است که می گوید «تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.»
مصرف کننده-خرید

یکی از ضوابط اساسی اقتصاد ایران است. اما اگر یک سر قضیه را حقوق تولید کننده بدانیم، سر دیگر ماجرا حقوق مصرف کننده است. حمایت از تولید و تولید کننده تا کجا باید پیش برود؟ آیا می توان به بهانه حمایت از تولید مصرف کننده را نادیده گرفت؟ جواب بدون تردید منفی است. مصرف کننده قرار نیست زیر چرخ دنده های تولید له شود.

هر چه نگاه به تولید در قانون اساسی مثبت است برعکس با عینک بدبینی به مصرف نگاه شده است مصرف منفی شناخته شده و بر صرف جویی تأکید شده است. شاید همین موضوع باعث شده که همه با شنیدن نام تولید کننده از جا بلند شوند ولی یادی از مصرف کنننده و حقوق او نکنند. اما باید گفت که حمایت از حقوق مصرف کننده هیچ ربطی به نهی اسراف و تبذیر ندارد. اتفاقا حمایت از  مصرف کننده عین عدالت و انصاف است؛ اگر مصرف کننده و تولید کننده را در دو کفه ترازو قرار دهیم، کفه تولید کننده بسیار سنگین تر خواهد بود به این خاطر که علم، اطلاع، تخصص و ثروت تولید کننده بر مصرف کننده می چربد. یعنی اینکه اگر از مصرف کننده حمایت نشود چه در انعقاد قرار دادها، چه در اجرای آنها و چه وقتی که اختلاف بالا می گیرد، تولید کننده با علم، اطلاع و قدرت خود، خیلی راحت، حق مصرف کننده را پایمال خواهد کرد. بالاخره قانونگذار متوجه این رابطه نابرابر شد و برای اینکه دو کفه ترازو را با هم برابر کند، چند قانون و آیین نامه تصویب کرد که مهم ترین آنها «قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو» و «قانون حمایت از مصرف کننده» بود از تصویب هر دو قانون مدت زیادی نمی گذرد.

در حال حاضر چندین قانون برای حمایت از مصرف کننده وضع شده در حالی که قانون خاصی برای حمایت از تولید کننده نداریم. حداقل روی کاغذ کفه ترازو برابر شده اما مشکلات نشان می دهد در عمل هنوز مصرف کننده در جای ضعیف تری قرار دارد و به راحتی حقوق او پایمال می شود. یکی از دلایل آن را باید مشکل در اجرای قانون دانست با وجود این همه قانون و مصوبه به نفع مصرف کننده هنوز حقوق او نادیده گرفته می شود

بنابراین در حال حاضر چندین قانون برای حمایت از مصرف کننده وضع شده در حالی که قانون خاصی برای حمایت از تولید کننده نداریم. حداقل روی کاغذ کفه ترازو برابر شده اما مشکلات نشان می دهد در عمل هنوز مصرف کننده در جای ضعیف تری قرار دارد و به راحتی حقوق او پایمال می شود. یکی از دلایل آن را باید مشکل در اجرای قانون دانست با وجود این همه قانون و مصوبه به نفع مصرف کننده هنوز حقوق او نادیده گرفته می شود. البته برای حل این مشکل خود مصرف کنندگان باید دست به کار شوند. باید حق خود را مطالبه کنند، برای این کار باید با حقوق خود آشنا شوند و در نخستین گام می توان از مطالعه دو قانون حمایت از مصرف کنندگان و حمایت از مصرف کنندگان خودرو شروع کنند.

مهدی رضایی

بخش حقوق تبیان