تبیان، دستیار زندگی
کودکان با وسایل مختلف ،حالت ها و احساسات خود را نشان می دهند. بیان آرزوها و تمایلات در کودکان همیشه به صورت مستقیم انجام نمی گیرد،بلکه بیشتر به طور غیر مستقیم و از طریق فعالیت های هنری عملی می شود و همین بیان غیر مستقیم در شناخت و پرورش کودکان و کمک به آن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تفسیر نقاشی کودکان

تفسیر نقاشی کودکان

یكی از نیازهای اساسی و طبیعی كودكات نیاز به بیان خود وارتباط با دیگران و محیط پیرامون خود است. از آنجا که نقاشی كودک ، یک پیام انتقال است و آنچه را كه او نمی تواند به لفظ آورد با نقاشی های خود به ما انتقال می دهد ، بررسی و درک زبان نقاشی ،اطلاعات ارزنده ای را در اختیار والدین ، مربیان ، روانشناسان و همه كسانی می گذارد كه خواهان درک و دریافت رازو رمز جهان كودک هستند .

کودکان با وسایل مختلف ،حالت ها و احساسات خود را نشان می دهند. بیان آرزوها و تمایلات در کودکان همیشه به صورت مستقیم انجام نمی گیرد،بلکه بیشتر به طور غیر مستقیم و از طریق فعالیت های هنری عملی می شود و همین بیان غیر مستقیم در شناخت و پرورش کودکان و کمک به آنان ، ارزش و نقش موثری دارد . آنچه در وجود کودک می گذرد ،در هنرش جان می گیرد و از طریق دست های کوچکش از درون به بیرون تراوش می کند.

نقاشی كودک ، یک پیام انتقال است و آنچه را كه او نمی تواند به لفظ آورد با نقاشی های خود به ما انتقال می دهد ، بررسی و درک زبان نقاشی ، اطلاعات ارزنده ای را در اختیار والدین ، مربیان ، روانشناسان و همه كسانی می گذارد كه خواهان درک و دریافت رازو رمز جهان كودک هستند .

نگارنده در كتاب حاضر، ضمن بیان تاریخچه توجه به نقاشی كودكان،تاریخچه و دستور اجرای تست ،آزمون نقاش و مطالعه رشد هوش ، تست نقاشی های هندسی و تصویری و آزمون های دیگر مباحثی مانند تعریف تفسیر نقاشی كودك،نکات کلی تفسیر نقاشی: خانه ،کشتی ،خورشید ، آب ،ماه ،مرغ و جوجه هایش ، شکل آدم و ...، ‌فاصله بین اشخاص در نقاشی، برجسته و بی ارزش کردن شخص یا اشخاص ، اضافه کردن شخصیت های دیگر،کمبود محبت ،کمبود صحبت،تعیین هویت ، کوچه ،درخت ،اتومبیل ،نقاش خانواده ،رمزگرایی جنس در نقاشی، جنبه‌های كلی نقاشی، تاثیر رنگ در تربیت و شخصیت‌پردازی كودک، نقاشی خواب و رویا و زیبایی‌شناسی و تاثیرات روانی رنگ را مطرح و بررسی كرده است.

مشخصات کتاب

تفسیر نقاشی کودکان

نویسنده:مژگان عرب

ناشر:نشر طراوت

تنظیم :مرکز مشاوره