تبیان، دستیار زندگی
جام «خلیج فارس» ششمین دوره‌ی لیگ برتر فوتبال كشور (خلیج فارس) قرعه كشی شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون فوتبال؛ در جلسه مجمع عمومی سازمان لیگ كه دیروز (شنبه) با حضور كیومرث هاشمی، سرپرست موقت فدراسیون، داریوش مصطفوی، دبیر ك...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برنامه‌ی كامل دور رفت ششمین دوره‌ی لیگ برتر

جام «خلیج فارس»


ششمین دوره‌ی لیگ برتر فوتبال كشور (خلیج فارس) قرعه كشی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فوتبال؛ در جلسه مجمع عمومی سازمان لیگ كه دیروز (شنبه) با حضور كیومرث هاشمی، سرپرست موقت فدراسیون، داریوش مصطفوی، دبیر كل و سایر اعضای سازمان لیگ برگزار شد، مصوب گردید كه لیگ برتر فوتبال كشور از سال جاری با عنوان «خلیج فارس» برگزار شود.

روابط عمومی فدراسیون فوتبال برنامه‌ی كامل دور رفت این مسابقات را به شرح زیر اعلام كرد:

* هفته اول - 18 شهریور 1385

استقلال ـ ذوب آهن

ابومسلم ـ پیروزی

پاس ـ مس كرمان

برق شیراز ـ راه آهن

سایپا ـ فجر سپاسی

سپاهان ـ ملوان

پیكان ـ فولاد

استقلال اهواز ـ صبا باتری

* هفته دوم

ذوب آهن ـ ابومسلم

پیروزی ـ برق شیراز

فجر سپاسی ـ پاس

راه آهن ـ سپاهان

فولاد ـ سایپا

ملوان ـ استقلال اهواز

صبا ـ پیكان

مس كرمان ـ استقلال

* هفته سوم

مس كرمان ـ ذوب آهن

سپاهان ـ پیروزی

پاس ـ فولاد

استقلال اهواز ـ راه آهن

سایپا ـ صبا باتری

پیكان ـ ملوان

برق شیراز ـ ابومسلم

استقلال ـ فجر سپاسی

* هفته چهارم

ذوب آهن ـ برق شیراز

پیروزی ـ استقلال اهواز

صبا باتری ـ پاس

راه آهن ـ پیكان

ملوان ـ سایپا

سپاهان ـ ابومسلم

فولاد ـ استقلال

فجر سپاسی ـ مس كرمان

* هفته پنجم

فجر سپاسی ـ ذوب آهن

پیكان ـ پیروزی

پاس ـ ملوان

سایپا ـ راه آهن

استقلال ـ صبا باتری

استقلال اهواز ـ ابومسلم

مس كرمان ـ فولاد

سپاهان ـ برق شیراز

* هفته ششم

سپاهان ـ ذوب آهن

پیروزی ـ سایپا

راه آهن ـ پاس

ملوان ـ استقلال

ابومسلم ـ پیكان

صبا باتری ـ مس كرمان

برق شیراز ـ استقلال اهواز

فولاد ـ فجر سپاسی

* هفته هفتم

ذوب آهن ـ فولاد

پاس ـ پیروزی

استقلال ـ راه آهن

سایپا ـ ابومسلم

مس كرمان ـ ملوان

پیكان ـ برق شیراز

فجر سپاسی ـ صبا باتری

استقلال اهواز ـ سپاهان

* هفته هشتم

استقلال اهواز ـ ذوب آهن

پیروزی ـ استقلال

ابومسلم ـ پاس

راه آهن ـ مس كرمان

برق شیراز ـ سایپا

ملوان ـ فجر سپاسی

سپاهان ـ پیكان

صبا باتری ـ فولاد

* هفته نهم

ذوب آهن ـ صبا باتری

مس كرمان ـ پیروزی

پاس ـ برق شیراز

فجر سپاسی ـ راه آهن

سایپا ـ سپاهان

فولاد ـ ملوان

پیكان ـ استقلال اهواز

استقلال ـ ابومسلم

* هفته دهم

پیكان ـ ذوب آهن

پیروزی ـ فجر سپاسی

سپاهان ـ پاس

راه آهن ـ فولاد

استقلال اهواز ـ سایپا

ملوان ـ صبا باتری

برق شیراز ـ استقلال

ابومسلم ـ مس كرمان

* هفته یازدهم

ذوب آهن ـ ملوان

فولاد ـ پیروزی

پاس ـ استقلال اهواز

استقلال ـ سپاهان

فجر سپاسی ـ ابومسلم

مس كرمان ـ برق شیراز

صبا باتری ـ راه آهن

سایپا ـ پیكان

* هفته دوازدهم

سایپا ـ ذوب آهن

پیروزی ـ صبا باتری

پیكان ـ پاس

راه آهن ـ ملوان

استقلال اهواز ـ استقلال

ابومسلم ـ فولاد

سپاهان ـ مس كرمان

برق شیراز ـ فجر سپاسی

* هفته سیزدهم

ذوب آهن ـ راه آهن

ملوان ـ پیروزی

پاس ـ سایپا

استقلال ـ پیكان

صبا باتری ـ ابومسلم

مس كرمان ـ استقلال اهواز

فولاد ـ برق شیراز

فجر سپاسی ـ سپاهان

* هفته چهاردهم

پاس ـ ذوب آهن

پیروزی ـ راه آهن

سایپا ـ استقلال اهواز

ابومسلم ـ ملوان

پیكان ـ مس كرمان

برق شیراز ـ صبا باتری

استقلال اهواز ـ فجر

سپاهان ـ فولاد

* هفته پانزدهم

ذوب آهن ـ پیروزی

استقلال ـ پاس

راه آهن ـ ابومسلم

مس كرمان ـ سایپا

ملوان ـ برق شیراز

فجر سپاسی ـ پیكان

صبا باتری ـ سپاهان

فولاد ـ استقلال اهواز

تیم‌هایی كه اول نام آنها ذكر شده است، میزبان هستند.