تبیان، دستیار زندگی
پروردگارا! مردم را از این كوه سودمند گردان و در آن چه از آن می‌تراشند بركت و فایده ای بسیار قرار بده ... .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اگر با تو باشم - داستان بیست و هشتم


اگر با تو باشم - داستان بیست و هشتم

كوهِ سنگیِ سیاه هنوز پا برجا بود و روستای سناباد بر خودمی‌بالید.

آنجا شده بود تجارت خانه. دیگر همه سر و سامان گرفته بودند، درست زمانی كه حضرت(ع) به روستای سناباد رسید و بر كوه تكیه زدند، دعایی بر زبان مبارك خویش جاری كردند:

پروردگارا! مردم را از این كوه سودمند گردان و در آن چه از آن می‌تراشند بركت و فایده ای بسیار قرار بده ... .

ظرف غذا از قطعه ای سنگِ كوه سیاه تراشیده شد و در آن غذا طبخ شد.


حضرت(ع) گرچه كم خوراك بودند، امّا مرتّب غذا میل می‌كردند آن هم در ظرف های سنگی!

باد توی روستا پیچیده و یارانشان از آنجا خارج شدند. بوی خوش، مشام همه را نوازش می‌داد، كوه چقدر زیبا به نظر می‌رسید، استوارتر و پا برجاتر، این یعنی همان اوج اقتدار ... .


منبع: ناسخ التواریخ ج 11 ص 244

بخش حریم رضوی