تبیان، دستیار زندگی
چون شما ادعای بسیار بزرگی كردید، هنگام اجازه ی ورود گفتید: ما از شیعیان علی(ع) هستیم، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اگر با تو باشم - داستان بیست و ششم


اگر با تو باشم - داستان بیست و ششم

آیا معنای ادعای خود را فهمیده اید؟

به یكدیگر نگاه كردند و سر توی سرهای هم بردند و زیر چشمی دربان بیچاره را می‌ پاییدند.

«یا بن رسول الله! این چه ظلم بزرگیست؟! ما را به محضر مباركتان نپذیرفتند و حال بعد از شرف یابی این گونه ما را توبیخ می‌كنید!»

حضرت(ع) فرمودند:

چون شما ادعای بسیار بزرگی كردید، هنگام اجازه ی ورود گفتید: ما از شیعیان علی(ع) هستیم، شیعه ی علی(ع) سلمان، ابوذر، مقداد، عمّار، یاسر و محمدبن ابی بكر هستند كه در انجام اوامر و دستورات علی(ع) تلاش و فداكاری كردند.

كوتاهی شما را مطّلع هستم. با این عملكرد نیز اگر می‌گفتید از دوستان و علاقه مندان آن حضرت هستید، شما را می‌پذیرفتم و این همه درد سر را متحمّل نمی شدید.


جماعت تقاضای پوزش و مغفرت كرده و حضرت رو به دربان فرمودند:

این جماعت چند مرتبه اجازه ی ورود خواستند؟

دربان گفت:

شصت مرتبه!

امام(ع) فرمودند:

باید جبران شود. شصت مرتبه بر آنها احترام كن و سلام مرا به آنها برسان، توبه ی آنان قبول حق واقع گردیده است.

جماعت، خوشحال به سمت شهر و دیارشان روان شده بودند در حالی كه خیرات و هدایای حضرت(ع) همراهشان بود.


منبع: احتجاج مرحوم طبرسی ج 2 ص 459 ح 318

بخش حریم رضوی