تبیان، دستیار زندگی
یک متخصص تغذیه: افراد مرفه جامعه ایرانی نسبت به افرادی که در سطح پایین‌تر اقتصادی قرار دارند، بیشتر به سوءتغذیه دچار می‌شوند! چراکه به بهبود کیفیت غذا فکر نمی‌کنند؛ بلکه بیشتر به بیش‌خوری و افزایش غذا توجه دارند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چه کسانی بیشتر به سوء تغذیه دچار می‌شوند؟


یک متخصص تغذیه: افراد مرفه جامعه ایرانی نسبت به افرادی که در سطح پایین‌تر اقتصادی قرار دارند، بیشتر به سوءتغذیه دچار می‌شوند! چراکه به بهبود کیفیت غذا فکر نمی‌کنند؛ بلکه بیشتر به بیش‌خوری و افزایش غذا توجه دارند.


سیدضیاءالدین مظهری: سلامتی افراد در مسیر تغذیه صحیح تحقق می‌یابد. در رابطه با تغذیه شاید این مسأله مطرح باشد که افراد مرفه جامعه که از امکانات بالاتری برخوردار هستند و می‌توانند نیازهای زیستی خود را بهتر برآورده سازند، از وضعیت تغذیه بهتری برخوردار باشند؛ ولی باید گفت که این طور نیست!

افراد مرفه امکانات مالی خود را برای بیش‌خوری به مصرف می‌رسانند. بی‌عدالتی در گسترش دانش تغذیه و باورهای درست، فقیر و غنی نمی‌شناسد

بر اساس برآوردهای انجام شده، مرفهان جامعه ایرانی نسبت به افرادی که در سطح پایین‌تر اقتصادی قرار دارند، بیشتر به سوءتغذیه دچار می‌شوند! چرا که به بهبود کیفیت غذا فکر نمی‌کنند؛ بلکه بیشتر به بیش‌خوری و افزایش غذا توجه دارند. این افراد به کیفیت غذا و تأمین نیازهای سلولی بدن‌شان اهمیت نمی‌دهند و به مصرف مواد غذایی آماده و با قیمت بالاتر روی می‌آورند.

تنقلات،عامل اصلی سوء تغذیه در کودکان

افراد مرفه امکانات مالی خود را برای بیش‌خوری به مصرف می‌رسانند. بی‌عدالتی در گسترش دانش تغذیه و باورهای درست، فقیر و غنی نمی‌شناسد.

بیش از هشتاد درصد از افراد جامعه ایرانی به نوعی دچار سوءتغذیه هستند! در کل، هر نوع افراط و تفریط در مصرف گروه‌های مختلف غذایی باعث سوءتغذیه می‌شود و این سوء تغذیه با پیشرفت خود، تغییراتی را در ترکیب مواد شیمیایی بدن به وجود می‌آورد و باعث تهی شدن سلول‌ها از ذخایر حیاتی می‌شود.


باشگاه كاربران تبیان ـ ارسالی از: hasantaleb