تبیان، دستیار زندگی
این نمایشگاه خلاقانه و جالب با عنوان نمایشگاه تاشو چندی است كه در لندن افتتاح شده و مورد استقبال خوانندگان كتاب واقع شده است. قفسه‌های كتاب‌ها قابلیت جابه‌جایی دارند و فضای بسیار كمی را اشغال می كنند. همچنین در این قفسه‌ها می‌توان كتاب‌های بیشتری در معرض
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمایشگاه كتاب «تاشو»!

 • نمایشگاه كتاب تاشو
  نمایشگاه كتاب تاشو
 • نمایشگاه كتاب تاشو
  نمایشگاه كتاب تاشو
 • نمایشگاه كتاب تاشو
  نمایشگاه كتاب تاشو
 • نمایشگاه كتاب تاشو
  نمایشگاه كتاب تاشو
 • نمایشگاه كتاب تاشو
  نمایشگاه كتاب تاشو
 • نمایشگاه كتاب تاشو
  نمایشگاه كتاب تاشو
 • نمایشگاه كتاب تاشو
  نمایشگاه كتاب تاشو
 • نمایشگاه كتاب تاشو
  نمایشگاه كتاب تاشو

این نمایشگاه خلاقانه و جالب با عنوان "نمایشگاه تاشو" چندی است كه در لندن افتتاح شده و مورد استقبال خوانندگان كتاب واقع شده است. قفسه‌های كتاب‌ها قابلیت جابه‌جایی دارند و فضای بسیار كمی را اشغال می كنند. همچنین در این قفسه‌ها می‌توان كتاب‌های بیشتری در معرض نمایش قرار داد.


باشگاه كاربران تبیان ـ ارسالی از: azam45