تبیان، دستیار زندگی
حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی که روی ناخن می کارند، چیست؟ در صورتی که ناخن مصنوعی قابل کندن نباشد، چطور؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی

مانیکور ناخن

سؤال: حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی که روی ناخن می کارند، چیست؟ در صورتی که ناخن مصنوعی قابل کندن نباشد، چطور؟

امام خمینی (ره)

اگر روی پوست بدن مانعی مثل قیر و مانند آن برروی پوست بدن باشد و از بین بردن آن ممکن نباشد دست کشیدن بر روی آن کفایت می کند و احتیاط مستحب آن است که دست کشیدن طوری باشد که حداقل مسّمای شستن حاصل شود و احتیاط بیشتر آن است که تیمم را به آن ضمیمه نماید

تحریر الوسیله، 1408ه.ق، ج1، ص35، م9

آیت الله اراکی (ره)

اگر در جای وضو و یا غسل چیزی چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست و یا بقدری مشقت دارد که نمی شود تحمل کرد باید بدستور جبیره عمل کرد و احتیاط آن است که تیمم را به آن ضمیمه نماید

توضیح المسائل، 1372، ص61، م336

مسائل الواضحه عروة الوثقی، ج1، ص188، م14

آیت الله بهجت (ره)

در هر دو (وضو و غسل) حکم جبیره قهریه (اجباری)دارد.

ضمّ (اضافه کردن)تیمم احتیاط ندبی (مستحب)است

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

اگر مانع رسیدن آب به عضو می گردد وضو و غسل باطل است و در فرض سؤال باید به دستور جبیره که در رساله های عملیه ذکر شده است عمل شود

یعنی اگر روی پوست بدن مانعی مثل قیر و مانند آن بر روی پوست بدن باشد و از بین بردن آن ممکن نباشد دست کشیدن بر روی آن کفایت می کند و احتیاط مستحب آن است که دست کشیدن طوری باشد که حداقل مسمای شستن حاصل شود و احتیاط بیشتر آن است که تیمم را به آن ضمیمه نماید.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

تحریر الوسیله، 1408ه.ق، ج1، ص35، م9

آیت الله خوئی (ره)

اگر ممکن است باید آن را رفع نماید و اگر ممکن نیست و مانع در مواضع تیمم نباشد، تیمم واجب است والا بین وضو و تیمم جمع کند

منهاج الصالحین، ج1، ص31، م104،

عروة الوثقی، ج1، ص180، م(608)14احکام جبائر

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

باید آب به ناخن اصلی برسد و اگر برطرف کردن آن ممکن نیست احتیاطاً بین وضو یا غسل و تیمم جمع بکند

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)

کاشتن ناخن مصنوعی اگر ضرورت نداشته باشد، جائز نیست، و در هر حال چنایچه کسی ناخن مصنوعی بکارد و این ناخن قابل کندن نباشد یا کندن آن موجب سختی و مشکل شدید گردد، وضو و غسل با ناخن مذکور صحیح است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

اگر ناخن مصنوعی روی پوست دست یا ناخن چسبیده باشد باید بر طرف گردد و در صورت عدم امکان حکم وضو و غسل جبیره را دارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

در صورتی که قابل جدا ساختن نباشد به صورت جبیره ای وضو و غسل را انجام می دهد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

در فرض سؤال که قابل کندن نیست اگر ناخن مصنوعی در محل تیمم نباشد باید تیمم نماید و اگر در مواضع تیمم باشد باید بین وضو و غسل جبیره ای و تیمم جمع نماید .

البته چنین عملی(کاشتن ناخن مصنوعی) بدون ضرورت کار خلاف است چون حائل است و مانع رسیدن آب به بشره (پوست)است .

تعلیمات علی العروة الوثقی، ص51، فی احکام الجبائر

وبا استفاده از استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

اگر در جای وضو و غسل چیزی چسبیده که برداشتن آن ممکن نیست یا موجب حرج(سختی) است بنابر احتیاط واجب جمع کند بین وضو یا غسل جبیره ای و تیمم.

توضیح المسائل، ص251، م344

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.