تبیان، دستیار زندگی
فرزادمجیدی هافبك تیم فوتبال استقلال تهران قراردادخودرابه مدت دو سال بااین تیم تمدیدكرد. به گزارش خبرنگار تبیان مجیدی درپایان فصل اخیرفوتبال باشگاههای برتر كشوراعلام كرد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازگشت مجیدی به استقلال


فرزادمجیدی هافبك تیم فوتبال استقلال تهران قراردادخودرابه مدت دو سال بااین تیم تمدیدكرد.

به گزارش خبرنگار تبیان مجیدی درپایان فصل اخیرفوتبال باشگاههای برتر كشوراعلام كرد كه ازاستقلال جدامی شودودیگرباپیراهن این تیم به میدان نخواهدامد.

بااینكه گفته می شداین بازیكن ازپیروزی تهران وچندباشگاه اماراتی پیشنهاد دارد و حتی خبر انعقاد قرارداد وی با عجمان امارات دركشور منتشر شد اما در نهایت وی در كشور ماندنی شد و مذاكراتی نیز با تیمهای

سایپا و شموشك نوشهر داشت كه سرانجام وی با بار دیگربه استقلال پیوست .

با توجه به جدایی مجیدی استقلال درپست این بازیكن محمدنوازی راجذب كرد ، ضمن اینكه مهدی امیرآبادی بازیكن ملی پوش را نیز در اختیار دارد و فصل گذشته نیزكادرفنی دربیشتراوقات امیرابادی را به میدان فرستادند.

با وجود نوازی و امیرآبادی وحتی منصوریان كه توانایی بازی درپست هافبك راست را دارد مجیدی فصل بسیارسختی پیش روخواهدداشت وبرای حضور در تركیب آبی پوشان باید با این رقبا مبارزه كند.