تبیان، دستیار زندگی
با گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان، در مقاله ای اقتصادی به بررسی « رویکرد دولت در توزیع عادلانه درآمدها » پرداخت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبیان بررسی می کند

رویکرد دولت در توزیع عادلانه درآمدها

یارانه ها

با گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان، در مقاله ای اقتصادی به بررسی « رویکرد دولت در توزیع عادلانه درآمدها » پرداخت.

به گزارش روابط عمومی، بخش اقتصادی موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان در مقاله ای اقتصادی به بررسی رویکرد دولت در توزیع عادلانه درآمدها پرداخت.

در این مقاله که به قلم زهره حیدری منتشر شده، آمده است: «علی رغم پروپاگاندای رسانه ای درباره ی نابود شدن اقتصاد کشور در زمان دولت نهم و دهم و با وجود کاستی های موجود در تصمیم سازی های اقتصادی این دو دولت می توان نقاط مثبت بسیار روشنی را در کارنامه ی این دولت دید. اجرای شجاعانه ی سهمیه بندی بنزین و نقدی کردن یارانه ها در کنار برنامه ریزی های جدی برای مالیات ها و گمرک و قوانین کسب و کار برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی و علاوه بر این ها حرکت رسانه ای شخص رئیس جمهور در به هم زدن نسبی امنیت فعالیت های فاسد مالی دانه درشت ها را می توان از اهم این نقاط روشن دانست، هر چند با ناسازگاری های مجلس هشتم و سنگ اندازی های برخی از نهادهای دیگر، دولت هیچ گاه نتوانست درصد قابل توجهی از برنامه هایش (طرح تحول اقتصادی) را عملی کند. البته در این زمینه انتقاداتی نیز به عملکرد دولت توسط برخی اقتصاددانان ارائه شده است که بیان این مطالب خواننده را به قضاوت وادار خواهد کرد.

یک از این کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارد که در دنیا سوبسید دادن را برای حذف علت سوبسید دادن انجام می دهند. به عبارتی اگر بیکاری هست یا نیروی کار قابلیت جذب به بازار کار را ندارد باید کمبودهای آن نیروی کار را بررسی کرد و کاری انجام شود که آن نیروی کار بتواند وارد بازار کار شود و درآمد کسب کند تا دیگر احتیاجی به کمک دولت نداشته باشد. به زعم او، این کارها در ایران به هیچ وجه انجام نشده است و در حذف سوبسیدها باید به طرف رقابتی و واقعی شدن قیمت ها و دادن سیگنال های صحیح حرکت کرد اما در اقتصاد ایران هزار مانع دیگر برای آزاد و رقابتی شدن اقتصاد وجود دارد و آن وجود خود دولت، دستگاه های دولتی و سازمان هایی است که در اقتصاد ایران دخالت می کنند.»

تنظیم: هومن بهلولی