تبیان، دستیار زندگی
در این آزمایش با استفاده از لامپ و وسایل اندازه گیری، ولتاژ سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور مقایسه می شود.در اصل، ولتاژ ثانویه می تواند بیش تر از دو برابر ولتاژ اولیه باشد. در عمل، قطع جریان ناشی از اضافه بار قبل از خطرناک شدن ولتاژ ثانویه اتفاق ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترانسفورماتور افزاینده

ترانسفورماتور افزاینده

در این آزمایش با استفاده از لامپ و وسایل اندازه گیری، ولتاژ سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور مقایسه می شود.

وسایل لازم:

  • دو عدد مولتی متر با صفحه مدرج AC،  و (1 A,5 A,5 v)
  • یک جفت هسته آهنی و گیره
  • دو لامپ (2.5 ولت و 0.3 آمپر) با نگهدارنده
  • دو رشته سیم مسی روکش دار با انتهای لخت و 200 cm
  • 4 عدد رابط برق 4 mm
  • منبع تغذیه کم ولتاژ

ایمنی:

اگر از منبع تغذیه کم ولتاژ همه منظوره استفاده می کنید، ممکن است دانش آموزان ولتاژ اولیه را به مقدار بیش تر از2 V   افزایش دهند.

در اصل، ولتاژ ثانویه می تواند بیش تر از دو برابر ولتاژ اولیه باشد. در عمل، قطع جریان ناشی از اضافه بار قبل از خطرناک شدن ولتاژ ثانویه اتفاق می افتد.

دستور آزمایش:

ترانسفورماتور افزاینده

a) ده دو ر(10)  سیم عایق بندی شده را دور یکی از بازوهای هسته C شکل بپیچید. با این کار، یک سیم پیچ اولیه تشکیل می دهید.
b) بیست و پنج  دور (25) سیم عایق بندی شده را دور یکی از بازوهای هسته C شکل بپیچید. این یک سیم پیچ ثانویه است.
c) این دو هسته آهنی را به هم وصل کنید تا یک ترانسفورماتور تشکیل دهید.
d) انتهای سیم پیچ ثانویه را به یک لامپ متصل کنید.
e) انتهای سیم پیچ اولیه را به قطب AC منبع تغذیه متصل کنید. لامپ دوم را نیز به طور موازی به آن متصل کنید.
f) کلید را بزنید؛ هر دو لامپ باید روشن شوند، اما لامپ دوم باید درخشان تر باشد.
ترانسفورماتور افزاینده

g) مانند شکل، ولت متر و آمپر متر را به سیم پیچ اولیه متصل کنید و به اعداد آن ها دقت کنید.
h) آمپرمتر و ولت متر را به سیم پیچ ثانویه وصل کنید و به اعداد دقت کنید.
ترانسفورماتور افزاینده

نکات تدریس:

1)  گرچه جریان اولیه، کم تر از 1 آمپر است، بهتر است از آمپرمتری در رنج 5 آمپر استفاده کنید. ممکن است برای مشاهده اثر اندازه گیری ها در مدار اولیه، لامپ را از سیم پیچ ثانویه جدا کنید؛ بنابراین باید از آمپرمتر در محدوده 1 آمپری استفاده کنید.
2)  می توانید گیره دو هسته آهنی را به آرامی از هم جدا کنید. دقت کنید که هیچ اتصال الکتریکی بین مدار سیم پیچ اولیه و ثانویه وجود نداشته باشد. آن ها فقط با میدان مغناطیسی در هسته ها به هم اتصال پیدا کرده اند.
3)  ترانسفورماتور افزاینده و کاهنده  در شبکه های  توزیع  الکتریسیته  برای  تغییر ولتاژ خروجی از یک ایستگاه برق (مثلا 25 kV ) به کار می روند؛ این ترانسفورماتورها برای انتقال ولتاژ بالا (مثلا 132 یا 400 کیلو ولت)  و کاستن مجدد  آن برای مصارف خانگی، کارخانجات و اداره ها (مثلا 230 V ) استفاده می شوند. ولتاژهای بالاتر روی خطوط برق، فرایند انتقال را بهینه تر می کنند.

انواع ترانسفورماتور
ترانسفورماتور افزاینده
ترانسفورماتور افزاینده
ترانسفورماتور افزاینده


مرکز یادگری سایت تبیان

تهیه و تنظیم: خدیجه آلچالانلو