تبیان، دستیار زندگی
این نماینده جبهه متحد اصولگرایی سپس با تقبیح خانه نشینی یازده روزه رئیس جمهور، گفت: یکی از عناصر جریان انحرافی پس از گذشت چند روز از ماجرا از یکی از وزرا پرسیده بود آیا مردم از خانه نشینی رئیس جمهور خبر دارند یا خیر؟ که وزیر جواب می دهد: بله! مردم خبر دار
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

900 میلیارد برای 150 صندلی


8 نظر این نماینده جبهه متحد اصولگرایی سپس با تقبیح خانه نشینی یازده روزه رئیس جمهور، گفت: یکی از عناصر جریان انحرافی پس از گذشت چند روز از ماجرا از یکی از وزرا پرسیده بود آیا مردم از خانه نشینی رئیس جمهور خبر دارند یا خیر؟ که وزیر جواب می دهد: بله! مردم خبر دارند؛ سپس آن عنصر جریان انحرافی می‌گوید: پس چرا به خیابان‌ها نمی‌ریزند؟!


علی رضا زاکانی، نماینده مردم تهران گفت: جریان انحرافی سعی دارد با صرف 900 میلیارد تومان 150 کرسی مجلس را در دست بگیرد.

لاکانی

به گزارش جهان به نقل ازایلنا، نماینده مردم تهران درنخستین همایش جبهه متحد اصولگرایان یزد به تبیین رقبای جبهه متحد اصولگرایان پرداخت وافزود: تمایل برخی گروه‌ها به فتنه، انحراف و فساد، سه رقیب جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات پیش رو به حساب می‌آید.

وی همچنین با تاکید بر اینکه نمی‌شود به گفتمان اصولگرایی معتقد بود ولی برای ابزار آن یعنی انتخابات اهمیت قائل نشد، گفت: اگر گفتمان هشت ساله "سازندگی" و پس از آن "اصلاحات" با تمامی سختی‌ها و آسیب‌هایش برسر کار می‌آید، آغاز هر دوی آنها انتخاب و انتخابات بوده است.

وی تاکید کرد: انتخابات یکی از راه‌های مستمر گفتمان است.

وی گفت: جبهه متحد اصولگرایان با پشتیبانی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه در حدود یکسال است به فعالیت می‌پردازد و با حضور فعال آیت ا... مهدوی کنی و یزدی از مرحله حساس و پیچیده امروز خواهد گذشت.

علی رضا زاکانی در ادامه سخنان خود به تبیین رقبای جبهه متحد اصولگرایان پرداخت و گفت: اولین رقیب ما عناصر فتنه گری هستند که با تمام وجود در حال کار کردن هستند ولی برخی از آنان شعار می‌دهند در انتخابات شرکت نمی‌کنیم! اما شواهد نشان می‌دهد تمام توان خود را برای حضور به کار گرفته‌اند.

او دومین رقیب جبهه متحد را جریان انحرافی داست که در عقیده و عمل منحرف هستند، بخشی از آنان پرچم اصولگرایی را در دست گرفته‌اند و قصد دارند با پول، قدرت و امکانات وارد صحنه شوند و صحنه را تغییر بدهند.

وی گفت: برای هر نماینده بین یک تا سه میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌اند و در مجموع قصد دارند تا با صرف 900 میلیارد تومان، حداقل 150 کرسی مجلس را در دست بگیرند.

او تاکید کرد : گروه انحرافی اندک‌اند ولی در تعیین سرنوشت انتخابات موثر هستند.

اولین رقیب ما عناصر فتنه گری هستند که با تمام وجود در حال کار کردن هستند ولی برخی از آنان شعار می‌دهند در انتخابات شرکت نمی‌کنیم! اما شواهد نشان می‌دهد تمام توان خود را برای حضور به کار گرفته‌اند

این نماینده جبهه متحد اصولگرایی سپس با تقبیح خانه نشینی یازده روزه رئیس جمهور، گفت: یکی از عناصر جریان انحرافی پس از گذشت چند روز از ماجرا از یکی از وزرا پرسیده بود آیا مردم از خانه نشینی رئیس جمهور خبر دارند یا خیر؟ که وزیر جواب می دهد: بله! مردم خبر دارند؛ سپس آن عنصر جریان انحرافی می‌گوید: پس چرا به خیابان‌ها نمی‌ریزند؟!

او گفت: جریان انحرافی و فتنه گران دو روی سکه هستند، باهم جلساتی داشته‌اند و عوامل آنها در رده‌های پایین مشترکند!

علی رضا زاکانی، گروه سوم رقیب جبهه متحد را عناصر فاسدی دانست که کاری به هیچ کس ندارند و به دنبال پرکردن جیب‌های خود هستند. وی اختلاس 3000 میلیاردی اخیر را نمونه این جریان دانست.

این نماینده مجلس در عین حال گفت: ما دوستان جبهه پایداری را رقیب خود نمی‌دانیم و به هیچ وجه حاضر نیستیم تا با سرگرم شدن به خودمان، پیروزی رقیب را شاهد باشیم!

وی گفت: در این خصوص نباید تجربه‌های پیشین و علی الخصوص خرداد 76 را از یاد برد.

نماینده جبهه متحد اصولگرایان در ادامه سخنان خود به بررسی وضعیت شهر یزد در انتخابات پرداخت و گفت: کار در یزد به این علت سخت است چراکه در دوره‌های متوالی بغیر از دور اول نماینده انتخابی از اصولگرایان نبوده است.

زاکانی سپس با بیان اینکه در این جلسه جای اعضای جبهه پایداری خالی است، گفت: اگر غفلت کنیم، رقبا و دشمنان بیدارند و کسانی که "کف" صلاحیت ها را دارند، به پیروزی می‌رسند

او در عین حال گفت: مایه مباهات است که در یزد بنیان‌های اعتقادی بر سیاست غالب است و این کار را آسان می‌کند.

وی تاکید کرد: دیگر بس است که از دارالمومنین یزد تنها یک نماینده اصولگرا – پایبند به ارزش‌ها- در دور اول به مجلس راه یافته باشد.

زاکانی سپس با بیان اینکه در این جلسه جای اعضای جبهه پایداری خالی است، گفت: اگر غفلت کنیم، رقبا و دشمنان بیدارند و کسانی که "کف" صلاحیت ها را دارند، به پیروزی می‌رسند.

وی خطاب به جبهه پایداری گفت: استدلال های عقلی حکم می کند متحد باشیم چراکه در غیر این صورت، شکست در انتظار ماست.

همچنین سردار رودکی به نمایندگی از جبهه پیشرفت و عدالت و مهندس سجادی به نمایندگی از جبهه پیروان امام و رهبری در جلسه حضور داشتند. لازم به ذکر است از سردار محمد صالح جوکار بعنوان کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در شهر یزد نام برده می‌شود.

بخش سیاست تبیان

منبع : جهان