تبیان، دستیار زندگی
دره ستارگان را با کوه های فرسوده اش می شناسند. مخروط ها و ستون هایی که در دو میلیون سال گذشته، به دلیل فرسایش بادی به وجود آمده اند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ستاره ای که به دره افتاد!

دره ستارگان را با کوه های فرسوده اش می شناسند. مخروط ها و ستون هایی که در دو میلیون سال گذشته، به دلیل فرسایش بادی به وجود آمده اند. اما اهالى منطقه معتقدند دره ستارگان درست از روزی به این شکل در آمد که ستاره اى از آسمان به زمین افتاد و گرد و خاك پخش شده در هوا در جای خود خشک شدند و این اشكال را پدید آوردند.

آنها در گویش محلی شان به این دره اِستاره كفته (ستاره افتاده) می گویند. نامی که چند کیلومتر آن طرف تر، یعنی در حوالی ساحل جنوبی قشم هم به گوش می خورد. ساکنان قشم روستاى بركه خلف را هم به دلیل آنکه جاده منتهی به دره ستارگان از آن می گذرد، روستای استاره کفته می نامند.

اهالی برکه خلف اما سال ها ست که اعتقاد دارند با تاریك شدن هوا ارواح و اجنه در استاره کفته دوره می افتند و زندگی شبانه شان را آغاز می کنند. آنها زوزه بادی را که در لا به لای احجام و تندیس های دره می پیچد، نجوای ارواح تعبیر می کنند و تا روشنایی صبح پا به دره نمی گذارند.

 • ستاره ای که به دره افتاد!
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد!
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد!
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد!
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد!
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد!
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد!
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد!
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد!
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد!
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد!
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد!
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد!
  ستاره ای که به دره افتاد!
بخش گردشگری تبیان