تبیان، دستیار زندگی
درپی نارضایتی های بوجودآمده دربازیهای جام جهانی نزدیک به 200 نفرازتماشاگران ایرانی جام جهانی ازبرگزارکنندگان تورهای مذکورشکایت نمودند. شاکیان پرونده ازاکبرغمخوار مدیریت یکی ازاین تورهای ورزشی طرح شکایت نموده وبزو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شکایت 700 میلیونی علیه اکبرغمخوار


درپی نارضایتی های بوجودآمده دربازیهای جام جهانی نزدیک به 200 نفرازتماشاگران ایرانی جام جهانی ازبرگزارکنندگان تورهای مذکورشکایت نمودند.

شاکیان پرونده ازاکبرغمخوار مدیریت یکی ازاین تورهای ورزشی طرح شکایت نموده وبزودی رسیدگی به آن آغازخواهدشد.

در میان شکایت کنندگان بیش از 70 نفر از چگونگی برگزاری تور ورزشی و 170 نفرنیزبدلیل عدم موفقیت برای دریافت ویزا از سوی شرکت متعلق به غمخواربرای این عده شکایت نموده ومدعی هستندشرکت مذکوربه آنها ضرر و زیان وارد کرده ولی حاضربه جبران آن نشده است .

گفته میشودجمع مبالغ دریافتی ازشاکیان پرونده نزدیک به 700 میلیون تومان است .