تبیان، دستیار زندگی
امام جماعت باید هدایت کننده یک جماعت باشه نه فقط امامی برای نماز گزاران چرا که نماز جماعت یک فعالیت اجتماعی، سیاسی و دینی است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جاذبه های یک امام جماعت برای جوانان 1

( بر اساس تجربیّات یک روحانی)
نماز جماعت

با تکیه بر تجربیّات یک روحانی و برخی شنیده ها وگفته های اهل مسجد این مطلب توسط حجت الاسلام یحیی صالح نیا نوشته شده است.

ابتدای ان نوشته حاوی مقدّمه ای است که به شرح مسأله جذب ودفع جوانان به مسجد ونقش امام جماعت در این جذب ودفع ها می پردازد. در ادامه به نقش کلیدی امام جماعت در افزایش اهالی مسجد توجّه شده و به وظایف ویژه ونانوشته امام جماعت در این خصوص اشاره شده است.

جهت گیری نوشته به سمت تبیین این امر است که امام جماعت نقشی فراتر از نماز خوندن در مسجد دارد و او باید هدایت کننده یک جماعت باشه نه فقط امامی برای نماز گزاران چرا که نماز جماعت یک فعالیت اجتماعی، سیاسی و دینی است.

قسمت عمده مقاله که مباحث میدانی وتجربی مؤلّف را در بردارد جاذبه های متصوّر در یک امام جماعت برای قشر جوان رابا بهره گرفتن از عبارات مورد استفاده خود جوان ها بررسی و آنها را فهرست وار بیان کرده است.

از میان این جاذبه ها مردمی بودن، مخاطب شناسی، توجّه به جوانها از دوران کودکی، متّقی و اهل عمل بودن، عدالت درظاهر و باطن وراحت بودن با اهل مسجد مورد تأکید قرار گرفته است.

این مقاله با توجّه به متّکی بودن به تجربیّات میدانی مؤلّف فهرست منابع ارائه نکرده است.

مقدّمه

امروزه مساجـدى مشاهده مى شود که مملو از قشـر جوان است اما در مقابل مساجدى هم وجود دارد که معمولا خلوت بوده یا اقشار حاضر در آن بیشتر پیران هستند.

شاید بتوان مهمتـرین عامل این پدیده را وجود یا نبود جاذبه در مساجد براى جوانان دانست .

وجود این جذابیت ها در کارگزاران مساجد مهمترین عامل جذب یا دفع جوانان به این بخش است.جاذبه ها در دو بخش ظاهرى شامل بخش امکانات مساجد و جاذبه هاى باطنى مربوط به فعالیت فرهنگى و نحوه برخورد کارگزاران و امام جماعت مى شود که در جذب افراد بسیارمهم و موثر است .

جوانانى که فعالانه دربرخى مساجد شهر حضور دارند علت حضور فعال خود را ناشى از وجود کانون فرهنگى درمسجد و برنامه ریزى متولیان مسجد در برنامه هاى متنوع علمى، آموزشى ، تفریحى وفرهنگى این کانون ها والبته برخوردهاى گرم وصمیمى امام جماعت و دست اندرکاران مسجد عنوان میکنند .

امام جماعت مهم ترین عضو مدیریتی مسجد است که می تواند با برنامه ریزی و عملکرد صحیح و دقیق زمینه مناسبی را جهت تحقق سایر عوامل حضور مردم در مسجد فراهم کند.

شخصیت امام جماعت و نحوه برخورد او با جوانان در ایجاد و چگونگی نگرش جوانان نسبت به دین و مسجد بسیار موثر است.

گرچه بخش مهمى از موفقیت امام جماعت به شخصیت خود وى مربوط است ولی بخشى نیز به مدیریت مساجد مربوط مى شود که گاهى دست امام جماعت نیست و هیات امنا (و متاسفانه گاهى سهامداران معینى که براى ساخت مسجد پول هزینه کرده اند) با سلیقه خاصى کنترل همه امور و از جمله انتخاب موسمى امام جماعت را به عهده دارند که در این صورت امام جماعت بازیگر نقشى خواهد بود که آنان تعیین کرده اند.

در این مقاله جاذبه ها ودافعه های ممکن در یک امام جماعت که می تواند باعث جذب یا دفع جوانان به مسجد شود با تکیه بر تجربیّات مؤلّف بررسی خواهد شد.

البتّه در مباحث ارائه شده این پیش فرض وجود دارد که جوانها دارای یک سری علایق مشترک و یک سری علایق مختص هستند واینگونه نیست که همه رفتارها وپیشنهادهای ارائه شده برای همه جوانها با هرسلیقه وعلاقه ای جذّاب باشند و ممکن است مواردی باشد که اکثریّت را جذب مسجد می کند ولی همین موارد به طور ناخواسته موجب دفع دسته ای نیز می شود.

جایگاه ویژه امام جماعت در جذب ودفع

امام جماعت تنها کسی است که تمام اهل مسجد مستقیما او را مشاهده میکنند و می شناسند. اودر نظر بسیاری ازمردم  از سایر افرادی که در مسجد کار میکنند بالاتر است. کسانی که یک بار برای همیشه در نماز جماعت مسجد شرکت میکنند اولین و آخرین کسی را که در مسجد با یک مسئولیت خاص می شناسند امام جماعت است .

کسانی که برای اولین بار به مسجد می آیند اوّلین شخصی را که درک میکنند امام جماعت است. بنابراین امام جماعت مسئولیت سنگین، بی بدیل و فرصت غیر قابل جبرانی برای جذب مردم به نماز جماعت دارد .

وظایف ویژه ونانوشته امام جماعت

امام جماعت نقشی فراتر از نماز خوندن در مسجد دارد . او باید بداند مأمومین چه کسانی هستند وچه نگرشها وگرایشهایی دارند. امام جماعت برای این منظورباید با اهل مسجد ارتباط برقرار کند .

چه بسا که این ارتباط تعداد مراجعین به مسجد را برای اقامه نماز جماعت بیشتر کند و آنهارا از نظر اعتقادی محکم تر و در مسائل شرعی جدی تر نماید .

 امام جماعت باید هدایت کننده یک جماعت باشه نه فقط امامی برای نماز گزاران چرا که نماز جماعت یک فعالیت اجتماعی، سیاسی و دینی است.


حجت الاسلام یحیی صالح نیا

تهیه و فرآوری: سید مهدی موسوی ،گروه حوزه علمیه تبیان