تبیان، دستیار زندگی
در درس قبلی با یکی از روش های تولید پلاسما که استفاده از لوله ی تخلیه بود، آشنا شدیم. در این درس با دو سیستم دیگر برای تولید پلاسما به صورت مختصر آشنا خواهیم شد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روش های تولید پلاسما

روش های تولید پلاسما

اهداف درس:

·        آشنایی با سیستم توکاماک برای تولید پلاسما

·        آشنایی با لیزر برای تولید پلاسما

شرح درس:

در درس قبلی با یکی از روش های تولید پلاسما که استفاده از لوله ی تخلیه بود، آشنا شدیم. در این درس با دو سیستم دیگر برای تولید پلاسما به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.

یکی از روش های ایجاد کردن پلاسما، استفاده از سیستم توکاماک می باشد، در این دستگاه می توان پلاسما با دمای بالا تولید کرد.

الکترون های موجود در پلاسما در اثر برخورد با یون های مثبت شتاب می گیرند و تشعشع می کنند. شدت این تشعشع در هر نقطه با دما و چگالی الکترون های آن نقطه بستگی دارد.

یکی از دستگاه های محصور کننده پلاسما توکاماک است که بخش های یک توکاماک به قرار زیر است.

·        ترانسفوربر جهت جریان پلاسما و میدان پولوئیدی

·        سیم پیچ اولیه

·        کویل های میدان توروئیدی

·        کویل های متعادل کننده

روش های تولید پلاسما

خوب است بدانیم که در توکاماک، پلاسمای چنبره ای به عنوان سیم پیچ ثانویه یک ترانسفورماتور منظور می شود و جریان جاری که در سیم پیچ اولیه برقرار است، جریان القایی در پلاسما را به وسیله ی عمل ترانسفورماتور به وجود می آورد.

کارکویل های متعادل کننده در دستگاه توکاماک، در واقع محدود کردن تمایل حرکت پلاسما به سوی خارج است.

عبور جریان بالا داخل پلاسما و اعمال میدان های مغناطیسی قوی، موجب فشرده شدن شدید پلاسما می شود، بنابراین دمای اجزای تشکیل دهنده آن تا میلیون ها درجه کلیون بسته به فشار مغناطیسی اعمال شده، بالا می رود.

بالا رفتن فشار و دما، می تواند زمینه را برای واکنش گرما هسته ای که منظور اصلی از تحقیقات مهندسی پلاسما و ساخت راکتور هایی از این نوع است را فراهم کند ولی ناپایدارهای متعددی که در چنین شرایطی در پلاسما به وجود می آید موجب بروز مشکلات فراوانی در راه رسیدن به این هدف می گردد.

یکی دیگر از روش های تولید پلاسما که به تازگی متداول شده است، استفاده از لیزر است. همان طور که تاکنون متوجه شده اید؛ اولین مسئله تولید پلاسما، پیدا کردن راهی است که مقدار بسیار زیادی انرژی به ماده داده شود. و این همان جایی است که لیزر می تواند کمک کند. به کمک لیزر می توان مقدار بسیار زیادی انرژی را در حجم بسیار کوچکی متمرکز کرد.

روش های تولید پلاسما

در شکل فوق استفاده از لیزر برای تولید پلاسما نمایش داده می شود.

ماده ای که باید گرم شود، به صورت ساچمه در آورده می شود، سپس آن را داخل اتاقکی می اندازند. از این طریق مقدار بسیار زیادی انرژی به ساچمه داده می شود. این انرژی به سرعت، ساچمه را تبخیر می کند و در مدت زمان بسیار کوتاهی، پلاسمایی بسیار داغ و بسیار چگال تشکیل می شود. از این راه دماهای بالاتر از یک میلیون کلوین نیز تولید می شود.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: نوربخش