تبیان، دستیار زندگی
محمد ناظمی اردکانی ، در خصوص تبدیل شناسنامه های قدیم به شناسنامه های مکانیزه، اظهار کرد: شناسنامه های جدید (مکانیزه) به صورت الکترونیکی، غیر قابل جعل و بادام هستند که از سال گذشته تبدیل آن آغاز شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حذف شناسنامه‌ها در 5 سال آینده


محمد ناظمی اردکانی ، در خصوص تبدیل شناسنامه های قدیم به شناسنامه های مکانیزه، اظهار کرد: شناسنامه های جدید (مکانیزه) به صورت الکترونیکی، غیر قابل جعل و با دوام هستند که از سال گذشته تبدیل آن آغاز شده است.

برای دریافت و اصلاح شناسنامه هایتان عجله کنید

وی با بیان اینکه تمامی تجهیزات مورد نیاز برای ادارات ثبت احوال کشور خریداری شده است، گفت: بر این اساس هیچ اداره ای حق صدور شناسنامه های دست نویس را ندارند و تمامی شناسنامه هایی که المثنی آنها صادر یا تعویض یا عکس دار می شوند باید به مکانیزه باشند.

رئیس سازمان ثبت احوال در خصوص تبدیل شناسنامه های موجود به شناسانامه های الکترونیکی به پانا، اظهار کرد: هنوز فراخوان تبدیل شناسنامه های قدیمی به شناسنامه های مکانیزه صورت نگرفته است و برای این کار دلایل خاص خود را داریم و قرار است در صورت نیاز به تدریج این تغییر صورت گیرد.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه همچنان شناسنامه های قدیمی (دست نویس) دارای اعتبارند، در خصوص احتمال یکسان سازی شناسنامه ها، گفت: هنوز ضرورت این کار احساس نشده البته هم اکنون به تدریح در شهرهای کوچک و استان های مرزی فراخوان این کار صورت گرفته شده است.

رئیس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه بر اساس برنامه های پنج ساله پروژه های ضرورت دار شناسایی شده است، ادامه داد: از آنجا که ممکن است در آینده با صدور کارت هوشمند ملی ضرورتی به وجود شناسنامه نباشد از این رو اصراری برای تعویض آنها و تبدیل آنها به صورت مکانیزه وجود ندارد.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه حذف شناسنامه نیازمند اصلاح قانون است، تصریح کرد: اگر بتوانیم با فرهنگ سازی برای مردم متوجه سازیم که کارت هوشمند ملی می تواند جایگزین خوبی برای شناسنامه باشد، می توانیم  در آینده شناسنامه را حذف کنیم البته با این دیدگاه ضرورتی برای تعویض آنها هم اکنون احساس نمی شود.

اگر بتوانیم با فرهنگ سازی برای مردم متوجه سازیم که کارت هوشمند ملی می تواند جایگزین خوبی برای شناسنامه باشد، می توانیم ها در آینده شناسنامه را حذف کنیم البته با این دیدگاه ضرورتی برای تعویض آنها هم اکنون احساس نمی شود

وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال حذف شناسنامه با وجود کارت ملی هوشمند در 5 سال آینده وجود دارد؟ گفت: در 5 سال آینده می توان نسبت به حذف شناسنامه تصمیم گرفت البته این کار نیازمند قانون جدید است همچنین لازمه آن این است که کارت ملی هوشمند بتواند کار شناسنامه را انجام دهد.

اردکانی در خصوص صدور برای ایرانیان مقیم خارج، نیز اظهار کرد: هیچ شناسنامه ای در خارج از ایران صادر نمی شود بلکه در کشور صادر و برای متقاضیان ارسال می شود.

بخش حقوق تبیان

منبع :خبرآنلاین