تبیان، دستیار زندگی
متنی را که مطالعه می کنید بخش از توصیه های مقام معظم رهبری به طلاب و مبلغین است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توصیه های رهبر به مبلغین

رهبر

متنی را که مطالعه می کنید بخش از توصیه های مقام معظم رهبری به طلاب و مبلغین است.

اصل مسئله تبلیغ، ناظر است به عمل، همراه با بصیرت و یقین.  باید بصیرت باشد.  یقین، یعنى همان ایمان قلبى متعهدانه، وجود داشته باشد و بر پایه این بصیرت و یقین، حركت انجام بگیرد.

اگر بصیرت بود، یقین بود، اما كارى انجام نگرفت، این مطلوب نیست؛ تبلیغ نشده است.  اگر چیزى تبلیغ شد، اما بدون بصیرت و بدون یقین - هر كدام از این ها كم باشد - یك پایه خراب است و مطلوب به دست نخواهد آمد.

این یقین همان چیزى است كه «ءامن الرّسول بما انزل الیه من ربّه و المؤمنون كلّ ءامن باللَّه و ملائكته و كتبه و رسله»؛یعنى اولْ‌ كسى كه به پیام، اعتقاد و ایمان عمیق پیدا می كند، خودِ پیام‌آور است.  اگر این نبود، كار دنباله پیدا نخواهد كرد، نفوذ نخواهد كرد.

آن ایمان هم باید با بصیرت همراه باشد؛ همچنانى كه حالا درباره بصیرت مطالبى گفته شده است و روشن است.

این، می شود عمل صالح.  یعنى «انّ الّذین ءامنوا و عملوا الصّالحات»، واقعاً عمل صالح و مصداق اتمّ عمل صالح، همین تبلیغ است كه انجام باید بگیرد.  پس در باب تبلیغ، باید فكر كرد، باید كار كرد.

مهمترین برهه‌اى و زمان و مكانى كه تبلیغ، آنجا معنا می دهد، جائى است كه فتنه وجود داشته باشد.

بیشترین زحمت در صدر اسلام و در زمان پیغمبر، زحمات مربوط به منافقین بود.  بعد از پیغمبر، در زمان امیرالمؤمنین زحماتى بود كه از درگیرى و چالش حكومت اسلامى با افرادى كه مدعى اسلام بودند، به وجود مى‌آمد.

بعد هم همین جور؛ در دوران ائمه (علیهم‌السّلام) هم همین جور؛ دوران غبارآلودگى فضا.  و الّا آن وقتى كه جنگ بدر هست، كار، دشوار نیست؛ آن وقتى كه در میدان هاى نبرد حاضر می شوند، با دشمنانى كه مشخص است این دشمن چه می گوید، كار دشوار نیست.

آن وقتى مسئله مشكل است كه امیرالمؤمنین در مقابل كسانى واقع می شود كه این ها مدعى اسلامند و معتقد به اسلام هم هستند؛ این جور نبود كه معتقد به اسلام هم نباشند، از اسلام برگشته باشند؛ نه، معتقدند به اسلام، راه را غلط می روند، هواهاى نفسانى كار دستشان می دهد.

این، مشكل ترین وضع است كه افراد را به شبهه مى‌اندازد؛ به طورى كه اصحاب عبداللَّه‌بن‌مسعود مى‌آیند خدمت حضرت، می گویند «انّا قد شككنا فى هذا القتال»! چرا باید شك كنند؟ این شك خواص، پایه حركت صحیح جامعه اسلامى را مثل موریانه می جود.

اینى كه خواص در حقایق روشن تردید پیدا كنند و شك پیدا كنند، اساس كارها را مشكل می كند.  مشكل كار امیرالمؤمنین، این است.  امروز هم همین است.

 امروز در سطح دنیا كه نگاه كنید، همین جور است؛ در سطح داخل جامعه خودمان كه نگاه كنید، همین جور است.  تبیین لازم است.


تهیه و تنظیم : گروه حوزه علمیه تبیان