تبیان، دستیار زندگی
ستون مهره ها (مازه) به صورت استخوان بندی محوری در سراسر عمر جاندار باقی می ماند و به شکل میله ای باریک ژلاتینی که در بافت همبند سختی جای گرفته، می باشد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ویژگی های دهان گردان

ویژگی های دهان گردان

استخوان بندی

ستون مهره ها (مازه) به صورت استخوان بندی محوری در سراسر عمر جاندار باقی می ماند و به شکل میله ای باریک ژلاتینی که در بافت همبند سختی جای گرفته، می باشد.

قسمت های استخوان بندی اصلی دیگر که همه غضروفی (کرجنی) است عبارتند از:

1- جمجمه که از کاسه سر و کپسول های حسی تشکیل یافته است. ویژگی های دهان گردان

2-  داخل زبان، یک بافت غضروفی وجود دارد که اسکلت زبان به شمار می رود و از زبان نگهداری می کند. هم چنین حالت قیفی دهان را نیز یک غضروف حلقوی ایجاد می کند. 

3- کمان های داخلی (احشایی) جفت و کامل به نام کمان های آبششی، ناحیه ی آبشش ها را پشتیبانی می نمایند. و به جهت شکل ویژه ای که دارند به نام سبد آبششی Branchial basket نامیده می شوند. 

4- کمانک های میله ای شکل باریک و کوچک در پشت ستون مهره ها (مازه) برای بیشتر بندهای بدن اختصاص یافته اند. زائده های غضروفی کوچک که به ستون مهره های اولیه اتصال دارد. و چیزی شبیه رشته های عصبی هر مهره، در مهره داران عالی تر است. 

ویژگی های دهان گردان

دستگاه ماهیچه ای

در دیواره ی نواحی تن و دم، ماهیچه های بند بندی کلی وجود دارد.

ماهیچه های پره ای شکل، دهان قیفی شکل را به کار می اندازند و زبان به وسیله ی ماهیچه های پهن و کششی و کمک دهنده ی کوچک حرکت می کند.

دستگاه گوارش

ویژگی های دهان گردان

دهان کوچک است و در مرکز قیف دهانی واقع شده و به وسیله ی حرکت پیستون مانند زبان باز و بسته می شود.روی زبان نیز دندان های شاخی و قیفی شکل وجود دارد.  ویژگی های دهان گردان

پس از دهان به گلوی کوتاهی می رسیم و پس از آن این لوله به دو بخش تقسیم می شود. یکی مری در پشت و دیگری لوله تنفسی در سطح شکم.

اما معده وجود ندارد و انتهای مری به وسیله ی دریچه ای به داخل روده که مستقیم است، باز می شود.   ویژگی های دهان گردان

روده به مخرجی کوچک منتهی می شود. کبد نیز معمولا لوله ی زردابی ندارد و درباره ی وجود لوزالمعده هم هنوز قطعیتی نیست.

ویژگی های دهان گردان

دستگاه گردش خون

قلب در قسمت داخلی مسیر آبششی جای دارد و شبیه فنجان است.

در یک کیسه به نام دلپوش جای گرفته و دارای یک دهلیز و یک بطن است.

دستگاه تنفسی

در هر طرف 7 کیسه ی آبششی  Gill pouches به طور مورب میان لوله ی تنفسی و دیواره ی بدن قرار دارد هر کیسه آبششی دارای تعداد زیادی رشته های آبششی با مویرگ های نازک است که در آنها، خون به وسیله ی آب موجود در کیسه ها، هوادار می شود.  

دو کلیه در پشت حفره ی بدن قرار دارد. کی لوله به نام میزنای Ureter از هر کلیه (گرده) خارج می شود.

دستگاه پی

بخش جلویی مغز شامل قطعه های بویایی است که بزرگ بوده و جفت هستند.

پس از آن نیم کره های مغزی که به مغز میانجی متصل است قرار دارند. زیر مغز میانجی یک اندام قیفی شکل پهن قرار دارد و پشت آن یک ساختمان خارجی جای گرفته است.

اندام های حسی

ویژگی های دهان گردان

روزنه بینی که تاق (تک) است به کیسه ی بویایی منتهی می گردد.

علاوه بر چشم های جفت، یک چشم خارجی میانی و کامل با عدسی شفاف و شبکیه ی رنگین در پشت روزنه ی بنی واقع شده است.ویژگی های دهان گردان

هر گوش داخلی دارای دو مجرای نیمه حلقوی است.

جوانه های چشایی در گلو وجود دارد و اندام های حسی به صورت خط جانی در کناره های بدن و سطح پایینی سر واقع شده است.  


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی