تبیان، دستیار زندگی
نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان است كه باعث تبدیل جریان الكتریكی به صدا می‌شود.به مجموعه استوانه و سیم پیچ حول آن سیم پیچ صدا گفته می‌شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تمرین

تمرین

قطر سیم پیچ صدای بلندگوی d=0.025m است و از 55 دو سیم ساخته شده است. این سیم پیچ در میدان مغناطیسی به شدّت 0.1T قرار گرفته است. جریان عبوری از سیم پیچ هم 2A است.

الف) نیروی مغناطیسی وارد بر سیم پیچ و مخروط را به‌دست آورید.

ب) اگر جرم كل سیم پیچ صدا و مخروط 0.02Kg باشد شتاب آنها را به‌دست آورید.

تمرین

راهنمایی:

نیروی وارد بر سیم پیچ صدا از رابطهتمرین به‌دست می‌آید. طول موثر سیم پیچ صدا L تقریباً برابر تعداد دور سیم پیچ در محیط یك حلقه سیم تمرین خواهد بود.

یعنی:تمرین. شتاب سیم پیچ و مخروط نیز از قانون دوّم نیوتن به‌دست می‌آید یعنی نیروی مغناطیسی تقسیم بر جرم كل.

تمرین

حل:

الف) ازآنجاكه میدان مغناطیسی عمود بر سیم است تمرین، در نتیجه نیروی وارد بر سیم پیچ برابر است با:

تمرین

ب) بنا به قانون دوّم نیوتن، شتاب سیم پیچ صدا و مخروط برابر است با:

تمرین

این شتاب بیش از 4 برابر شتاب گرانش است.


در فیلم زیر رشته های یك لامپ روشن در مقابل آهن ربایی قرار داده می‌شود. به نظر شما چرا رشته های لامپ شروع به لرزش می‌كنند؟

تمرین

برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش